Hotline: 024.62511017

024.62511081

  Trang chủ   Sản phẩm   Phần mềm Dành cho nhà trường   Phần mềm Hỗ trợ học tập   Kho phần mềm   Liên hệ   Đăng nhập | Đăng ký

Tìm kiếm

School@net
 
Xem bài viết theo các chủ đề hiện có
 • Hỗ trợ khách hàng (476 bài viết)
 • Hoạt động của công ty (519 bài viết)
 • Thông tin khuyến mại (72 bài viết)
 • Sản phẩm mới (211 bài viết)
 • Mô hình & Giải pháp (146 bài viết)
 • IQB và mô hình Ngân hàng đề kiểm tra (115 bài viết)
 • TKB và bài toán xếp Thời khóa biểu (234 bài viết)
 • Học tiếng Việt (174 bài viết)
 • Dành cho Giáo viên (375 bài viết)
 • Download - Archive- Update (156 bài viết)
 • Cùng học (80 bài viết)
 • Thông tin tuyển dụng (3 bài viết)
 • Learning Math: Tin học hỗ trợ học Toán trong nhà trường (73 bài viết)
 • School@net 15 năm (18 bài viết)
 • Mỗi ngày một phần mềm (7 bài viết)
 • Dành cho cha mẹ học sinh (115 bài viết)
 • Khám phá phần mềm (30 bài viết)
 • GeoMath: Giải pháp hỗ trợ học dạy môn Toán trong trường phổ thông (34 bài viết)
 • Phần mềm cho em (13 bài viết)
 • ĐỐ VUI - THƯ GIÃN (1 bài viết)
 • Tin học và Toán học (113 bài viết)
 • Phần mềm Quản lý đào tạo nhà trường (69 bài viết)
 • Làm quen với Tin học (17 bài viết)
 • Bài học trực tuyến (60 bài viết)
 • Các vấn đề giáo dục (2 bài viết)
 • Các Thuật toán hay (1 bài viết)
 • TKBU và bài toán thời khóa biểu trường đại học (11 bài viết)
 • Xem toàn bộ bài viết (3135 bài viết)
 •  
  Đăng nhập/Đăng ký
  Bí danh
  Mật khẩu
  Mã kiểm traMã kiểm tra
  Lặp lại mã kiểm tra
  Ghi nhớ
   
  Quên mật khẩu | Đăng ký mới
   
  Thành viên có mặt
  Khách: 5
  Thành viên: 0
  Tổng cộng: 5
   
  Số người truy cập
  Hiện đã có 89936606 lượt người đến thăm trang Web của chúng tôi.

  Qui trình nhập dữ liệu gốc cho năm học hiện thời trong School Viewer

  Ngày gửi bài: 16/03/2008
  Số lượt đọc: 9831

  Sau khi khởi tạo dữ liệu cho năm học hiện thời, công việc đầu tiên tiếp theo cần thực hiện là nhập bộ dữ liệu gốc cho năm học. Đó là các thông tin: DS lớp học, môn học, giáo viên, khối lớp, nhóm GV, phân công môn lớp và phân công giảng dạy cho năm học hiện thời.

  1. Nhập Danh sách Lớp học

  Mô tả: Lệnh nhập danh sách lớp học trong năm học hiện thời.

  Danh sách Lớp học của năm học hiện thời được lấy từ DS lớp học hệ thống của nhà trường.

  Thực hiện:

  - Thực hiện lệnh Nhập dữ liệu/Dữ liệu hệ thống năm học/Danh sách lớp học.

  - Kích chọn khối lớp hệ thống cần xem thông tin từ danh sách trong mục Khối.

  - Để thêm hay bớt lớp học khỏi danh sách lớp học trong năm học hiện thời, bạn kích vào nút Chọn từ Lớp Hệ thống. Xác định các lớp học trong năm học hiện thời bằng cách tích chọn vào tên lớp tương ứng trên danh sách lớp học hệ thống của toàn trường.

  - Xác định Giáo viên chủ nhiệmCa học của một lớp bằng cách kích chuột vào hàng tương ứng với lớp trong cột, kích vào nút và chọn giáo viên hoặc ca học từ danh sách.

  - Chọn nút Chấp nhận để cập nhật thông tin.

  - Nhấn nút Đóng để kết thúc lệnh nhập danh sách lớp trong năm học.

  2. Nhập Danh sách Môn học

  Mô tả: Thêm, bớt môn học từ DS môn hệ thống vào DS môn học của năm học hiện thời.

  Thực hiện:

  - Thực hiện lệnh Nhập dữ liệu/Dữ liệu hệ thống năm học/Danh sách môn học.

  - Danh sách đầy đủ về môn học trong năm được hiển thị với mã môn, tên môn và kiểu môn.

  - Chọn nút Thêm môn để thực hiện việc thêm hoặc bớt môn học cho năm học hiện thời.

  Muốn bổ sung thêm môn từ danh sách các Môn học hệ thống, sử dụng nút để thêm môn. Dùng nút để loại bỏ môn học ra khỏi danh sách các Môn học của Năm học hiện thời.

  Nhấn nút Chấp nhận để cập nhật thay đổi, ngược lại chọn nút Huỷ bỏ.

  - Muốn thay đổi thứ tự các môn học trong danh sách nháy các nút , để dịch chuyển môn học lên, xuống một hàng. Chú ý rằng thứ tự môn học trong danh sách này sẽ được in ra lần lượt trong các báo cáo tổng hợp điểm học sinh.

  - Kích nút Đóng để kết thúc lệnh.

  Lưu ý: Các môn học trong nhà trường được chia ra làm hai loại là môn học bình thường (Normal Subject) và môn học ảo (Virtual Subject).

  - Môn học bình thường: Là các môn học bình thường, có giáo viên dạy và có điểm hàng ngày. Ở trạng thái mặc định, mọi môn học bình thường sẽ được tính toán đầy đủ các thông số tổng hợp điểm như TBKT, TBMHK, TBMCN. Tuy nhiên một số môn học bình thường sẽ không tham gia trực tiếp vào việc tính toán tổng hợp điểm và với những môn này bắt buộc phải sử dụng các môn học ảo để tính toán điểm thay thế.

  - Môn học ảo: Là môn học không bình thường. Các môn này không được dạy trên lớp bình thường, không có điểm hàng ngày hoặc không có giáo viên dạy. Các môn học ảo dùng để tham gia vào công việc tính toán trộn, ghép các môn học bình thường khác.

  Chú ý: Từ phiên bản SVR 5.0, không cần định nghĩa các môn học ảo nữa vì phần mềm đã có lệnh Tính TBM các môn học đặc biệt dùng để tính TB môn học cho mọi trường hợp đặc biệt của nhà trường, trong đó môn học ảo chỉ là một trường hợp riêng.

  3. Nhập Danh sách Giáo viên

  Mô tả: Nhập danh sách giáo viên trong nhà trường tại năm học hiện thời.

  Thực hiện:

  - Chọn Nhập dữ liệu/Dữ liệu hệ thống năm học/Danh sách Giáo viên.

  Màn hình DS Giáo viên của năm học hiện thời có dạng sau:

  - Muốn thay đổi (thêm, bớt) giáo viên hãy kích nút trên thanh công cụ. Màn hình chọn giáo viên hệ thống gồm danh sách giáo viên hệ thống và danh sách giáo viên giảng dạy trong năm học hiện thời. Bạn có thể sử dụng hai nút có hình mũi tên để thêm hay bớt giáo viên trong năm học. Có thể chọn một hoặc nhiều GV trong danh sách sử dụng các phím Ctrl hoặc Shift.

  - Nút dùng để nhập trực tiếp mã giáo viên theo thời khóa biểu. Bảng mã GV theo thời khóa biểu được dùng khi cần chuyển nhập dữ liệu thời khóa biểu (sinh bởi phần mềm TKB) vào phần mềm SVR. Công việc này rất cần thiết nếu nhà trường muốn quản lý chi tiết đến từng tiết học của học sinh và giáo viên trong nhà trường.

  Để nhập mã GV theo thời khóa biểu, nháy chuột tại ô dữ liệu và gõ trực tiếp mã GV từ bàn phím, gõ xong có thể nhấn phím Enter hoặc các phím điều khiển Up, Down để chuyển sang GV khác. Nhấn nút Chấp nhận đề ghi lại các thay đổi và nút Đóng để kết thúc việc nhập.

  - Nút để xem và điều chỉnh thông tin chi tiết về một giáo viên. Cũng có thể thực hiện lệnh này bằng cách kích đúp vào vị trí của giáo viên cần xem thông tin.

  - Nút dùng để nhập một số thông tin của GV cho năm học hiện thời. Các thông tin này dùng cho một số báo cáo thống kê EMIS.

  - Muốn in DS giáo viên từ danh sách hãy nháy nút .

  - Kết thúc lệnh bằng cách kích nút .

  4. Nhập danh sách khối lớp

  Mô tả: Lệnh nhập danh sách khối lớp trong năm học hiện thời.

  Thực hiện:

  - Thực hiện lệnh Nhập dữ liệu/Dữ liệu hệ thống năm học/Danh sách khối lớp.

  - Màn hình Danh sách Khối lớp được chia ra làm hai vùng chính: Vùng hiển thị danh sách các khối lớp trong năm học hiện tại và vùng chứa các nút lệnh thực hiện các thao tác trên khối lớp. Có hai kiểu khối lớp trong School Viewer: Khối lớp hệ thống và Khối lớp tự định nghĩa.

  Nếu chọn Khối lớp hệ thống (là khối lớp mặc định được sinh ra trong quá trình khởi tạo dữ liệu về nhà trường vd khối 6, khối 7,...):

  - Kích chọn mục Khối lớp hệ thống để thay đổi thông tin về khối lớp hệ thống.

  - Tích chọn trạng thái hiện thời của khối lớp là đang Hoạt động hoặc Huỷ. Bạn không thể xoá được khối lớp hệ thống, vì thế lệnh này có tác dụng chỉ ra một khối lớp hệ thống có tồn tại hay không trong nhà trường vào năm học hiện thời. Nếu khối lớp có trạng thái đang hoạt động, có nghĩa là khối lớp đó sẽ được in ra trong các báo cáo của trường, ngược lại, nếu kích chọn trạng thái huỷ đối với một khối lớp, khối lớp đó không tồn tại trong năm học hiện thời mặc dù có thể nó tồn tại trong năm học trước hoặc năm học tiếp theo đó.

  Nếu chọn Khối lớp tự định nghĩa (là khối lớp được thêm vào cho phù hợp với yêu cầu thực tế của từng nhà trường vd khối chuyên Toán, khối chuyên Pháp,...):

  - Kích chọn mục Khối lớp tự định nghĩa để thay đổi thông tin hay thêm một khối lớp tự định nghĩa mới.

  - Kích nút Thêm đề bắt đầu nhập một khối lớp tự định nghĩa mới.

  - Nhập mới hoặc thay đổi tên khối lớp trong mục Tên khối, nhập thông tin thêm về khối lớp trong mục Ghi chú.

  - Xác định các lớp thuộc khối lớp tương ứng bằng cách kích chọn nút Thành viên, chọn các lớp thành viên từ danh sách lớp có sẵn trên hệ thống. Có thể chọn nhiều lớp cùng lúc bằng cách nhấn và kéo rê chuột đối với các lớp liền nhau hoặc nhấn phím Ctrl và kích chọn đối với các lớp không liền nhau. Sử dụng phím để chuyển nhập danh sách lớp thành viên từ danh sách lớp và phím để xoá bỏ các lớp ra khỏi danh sách thành viên của khối. Để ghi lại mọi sự thay đổi, hãy kích nút Cập nhật, chọn nút Đóng để thoát khỏi lệnh này.

  - Chọn nút Cập nhật để ghi lại mọi sự thay đổi.

  - Hai nút ThêmXoá chỉ có hiệu lực khi khối lớp bạn chọn là loại khối lớp tự định nghĩa. Để xóa một khối lớp tự định nghĩa, hãy chọn khối lớp này trong DS và nút Xoá. Thông báo yêu cầu xác nhận việc xoá xuất hiện, chọn nút nếu bạn thực sự muốn xoá khối lớp, ngược lại chọn nút Không.

  Khi cần thêm một khối lớp hệ thống mới từ danh sách khối lớp có sẵn trên hệ thống, kích nút Lấy từ DS Khối lớp hệ thống. Kích chọn khối lớp cần thêm từ Danh sách Khối lớp chung, nhấn nút Chọn để thêm khối lớp hệ thống.

  - Kích nút Đóng để kết thúc lệnh Nhập Danh sách Khối lớp.

  5. Nhập danh sách nhóm, tổ giáo viên

  Mô tả: Nhập danh sách nhóm, tổ giáo viên trong năm học.

  Thực hiện:

  - Thực hiện lệnh Nhập dữ liệu/Dữ liệu hệ thống năm học/Danh sách Nhóm Giáo viên.

  - Để tạo mới một nhóm giáo viên kích nút Thêm. Nhập tên nhóm giáo viên trong mục Tên nhóm, nhập thông tin thêm về nhóm trong mục Ghi chú. Kích nút Thành viên để chọn chuyển nhập các giáo viên trong nhà trường vào nhóm.

  Chọn giáo viên từ Danh sách giáo viên (tên các giáo viên được chọn có mầu xanh sẫm), kích nút >> để chuyển sang Danh sách thành viên.

  Trong trường hợp muốn loại bỏ giáo viên khỏi nhóm, chọn giáo viên từ Danh sách thành viên và kích nút <<.

  Kích nút Chấp nhận để chuyển nhập danh sách giáo viên thành viên.

  - Kích nút Cập nhật để ghi lại mọi sự thay đổi.

  - Muốn thay đổi thông tin về nhóm, chọn nhóm từ Danh sách Nhóm GV, kích nút Sửa (Alt+s). Các bước sửa thực hiện gần giống với việc tạo mới.

  - Chọn nhóm từ Danh sách Nhóm GV, kích nút Xoá nếu muốn xoá một nhóm ra khỏi danh sách nhóm giáo viên.

  - Kích nút Đóng để kết thúc lệnh.

  6. Phân công môn lớp

  Mô tả: Tác dụng của lệnh là phân môn cho các lớp học hay nói cách khác, thông qua lệnh này, bạn sẽ xác định được một lớp hay một khối lớp sẽ phải học những môn gì trong năm học hiện thời.

  Chú ý quan trọng: Lệnh phân công môn - lớp ngoài chức năng gán và phân công môn học cho các lớp còn có chức năng quan trọng là gán các thông tin thuộc tính quan trọng của các môn học cho lớp này. Các chức năng nhập thông tin tham chiếu quan trọng này sẽ được trình bày trong phần sau của tài liệu này.

  Thực hiện:

  - Chọn Nhập dữ liệu/Dữ liệu hệ thống năm học/Phân công Môn-Lớp. Màn hình có dạng sau xuất hiện.

  Các bước thực hiện như sau:

  - Chọn lớp cần phân công môn lớp trong mục Chọn lớp cần phân môn.

  - Tại vị trí Lớp được áp dụng theo hệ đào tạo chọn Hệ đào tạo tương ứng cho lớp này.

  Đa số các trường hợp các lớp sẽ được gán với hệ đào tạo THCS và THPT.

  - Tích chọn vào ô trong cột Học môn để xác định môn học của lớp này trong năm học hiện thời.

  - Tại cột Ngoại ngữ chọn môn ngoại ngữ cụ thể nếu môn học này là môn học tiếng nước ngoài.

  Thông tin này có tác dụng trong các báo cáo thống kê EMIS của nhà trường.

  - Tại cột Môn chuyên kích chọn nếu môn học hiện thời được coi như môn chuyên của lớp học.

  - Kích nút Cập nhật để ghi lại sự phân công môn học cho lớp được chọn.

  Thực hiện tương tự để nhập phân công cho các lớp khác.

  Trong trường hợp có nhiều lớp cùng học các môn như lớp hiện tại (lớp được chọn), kích nút Đúng cho các lớp. Tích chọn các lớp có cùng phân công, kích nút Đồng ý để cập nhật. Khi đó, các lớp bạn vừa chọn sẽ có cùng các môn học như lớp hiện tại.

  - Kích nút Đóng để kết thúc việc nhập phân công môn lớp.

  7. Nhập bảng Phân công Giảng dạy

  Mô tả: Lệnh nhập bảng phân công giảng dạy cho các lớp học.

  Thực hiện:

  1. Chọn Nhập dữ liệu/Dữ liệu hệ thống năm học/Bảng PCGD.

  Màn hình nhập bảng PCGD cho giáo viên trong nhà trường có dạng như hình dưới đây:

  - Chọn học kỳ cho lớp học cần phân công giảng dạy bằng cách kích chọn mục Học kỳ 1 hoặc Học kỳ 2.

  - Chọn GV cần phân công chuyên môn giảng dạy trong học kỳ.

  Chú ý: Nếu đã thực hiện việc chuyển nhập dữ liệu thời khóa biểu thì bảng PCGD trên màn hình sẽ tự động được điền đầy đủ dữ liệu.

  - Với môn học được phân công dạy, nháy chuột tại cột Chọn, xuất hiện một cửa sổ nhỏ cho phép chọn (hoặc hủy chọn) các lớp học tương ứng được phân công dạy với môn học này. Nhấn nút Đồng ý để đóng cửa sổ chọn lớp.

  - Nhấn nút Cập nhật để ghi lại các thay đổi dữ liệu của bảng PCGD.

  - Nhấn nút Đóng để kết thúc lệnh.

  School@net   Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


  Những bài viết khác:  Lên đầu trang

   
  CÔNG TY CÔNG NGHỆ TIN HỌC NHÀ TRƯỜNG
   
  Phòng 804 - Nhà 17T1 - Khu Trung Hoà Nhân Chính - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
  Phone: 024.62511017 - 024.62511081
  Email: kinhdoanh@schoolnet.vn


  Bản quyền thông tin trên trang điện tử này thuộc về công ty School@net
  Ghi rõ nguồn www.vnschool.net khi bạn phát hành lại thông tin từ website này
  Site xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.