Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | Shop |

Hotline: 024.62511017
Trang chủ

Sản phẩm

Phần mềm dành cho nhà trường

Hướng dẫn thanh toán

Kho phần mềm

Liên hệ
    Đăng nhập | Đăng ký

School@net Shop - BỘ PHẦN MỀM BÀI GIẢNG HÌNH HỌC - GEO MATH


Bài giảng Hình học 6 - GeoMath 6

Mã sản phẩm: GM6

Mô tả: GeoMath 6 là phần mềm nằm trong bộ 7 phần mềm Bài giảng Hình học từ lớp 6 đến lớp 12. Chức năng chính của phần mềm là cho phép người dùng (giáo viên) khởi tạo các tệp bài giảng (tệp có phần mở rộng *.GMATH) môn Toán hình lớp 6. Các bài giảng hình học này được gọi là các Math Page là một khái niệm mới được thiết kế trong Mô hình Bài giảng môn Toán do công ty Công nghệ Tin học Nhà trường đang nghiên cứu và phát triển.

Giá bán: 897,000 VNĐ

Sau đây là mô tả nhanh các chức năng chính của phần mềm GeoMath 6.

1.Giao diện chính của phần mềm có dạng sau:

Toàn bộ chức năng chính của phần mềm nằm trong thanh Công cụ phía trên bên trái màn hình. Thanh công cụ sẽ bao gồm các chức năng chính như sau:

2. Để thuận tiên cho các GV có thể sử dụng ngay, trong phần mềm đã xây dựng sẵn 22 tệp bài giảng *.gmath tương ứng với 22 bài học của SGK môn Toán lớp 6, phần Hình học. Các tệp này đã được làm sẵn và tự động sao chép vào đĩa cứng khi cài đặt phần mềm.

Chức năng Mục lục sẽ làm hiện trên màn hình danh sách của 22 bài giảng này.

Nháy đúp chuột lên một dòng sẽ có tác dụng mở tệp bài giảng tương ứng với bài học đó.

3. Khởi tạo một tệp bài giảng mới.

Nháy nút sẽ có tác dụng khởi tạo một tệp bài giảng mới tương ứng tạo mới một tệp *.gmath trên đĩa. Giao diện của màn hình khởi tạo tệp gmath mới có dạng như hình dưới đây.

Mỗi bài giảng (GeoMath Page) bao gồm 3 khu vực sau cần nhập dữ liệu.

(1) Thông tin chung bài giảng

Các thông tin chung của một tệp bài giảng bao gồm:

- Tên bài giảng.

- Mô tả ngắn nội dung bài giảng.

- Tên Giáo viên thực hiện và xây dựng bài giảng.

- Mật khẩu bảo vệ bài giảng.

(2) Nội dung chính của bài giảng

Nội dung chính của bài giảng được nhập trong một cửa sổ soạn thảo văn bản tương tự như trong các phần mềm soạn thảo bình thường khác. Chú ý quan sát Thanh công cụ soạn thảo để biết màn hình soạn thảo này hỗ trợ các định dạng văn bản nào.

Người dùng dễ dàng chuyển nhập và sao chép, cắt dán nội dung từ các phần mềm soạn thảo văn bản khác như WORD vào bài giảng hiện thời.

(3) Các đối tượng hình học sẽ nhúng vào bài giảng

Các đối tượng hình học đi kèm với bài giảng được thể hiện trong khung cửa sổ bên phải. Khi mới thiết lập bài giảng, khung này là rỗng.

Các đối tượng hình học này được gọi là "nhúng" trong bài giảng và chúng có thể được trình diễn bất cứ lúc nào trong quá trình giảng dạy của giáo viên.

Nháy nút để bổ sung các đối tượng hình học vào khung cửa sổ này.

4. Trong phần mềm GeoMath 6 đã thiết lập sẵn 125hình mẫu lấy từ tất cả các hình có trong SGK Toán lớp 6, phần Hình học.

Các đối tượng hình học này được đưa vào một CSDL đặc biệt gọi là GDL - Geometry Data Library. Mỗi phần tử trong CSDL GDL là một đối tượng hình học. Các đối tượng hình học này được sắp xếp theo một mô hình cây thông tin. Mô hình cây thông tin có trong phần mềm GeoMath 6 chính là mô hình cây thông tin cấu trúc bài học của SGK môn Toán lớp 6.

Hình dưới đây mô tả mô hình các đối tượng hình học trong mô hình cây của phần mềm GeoMath 6.

Khi soạn thảo bài giảng, người dùng có thể chèn các đối tượng này vào trang GeoMath Page để sử dụng sau này khi trình diễn bài giảng.

Cửa sổ chèn các đối tượng hình học vào trang bài giảng có dạng như hình sau đây:

Trong cửa sổ trên, bên trái là CSDL các đối tượng hình học, bên phải là DS các đối tượng đã chèn lên trang bài giảng. Muốn bổ sung thêm hình chỉ việc chọn hình ở khung trái và dùng chuột kéo thả sang khung phải màn hình.

4. Soạn thảo bài giảng

Để soạn thảo, điều chỉnh một bài giảng đang mở nháy nút trên thanh công cụ. Cửa sổ soạn thảo có hình tương tự sau.

Trong chế độ soạn thảo, người dùng có thể thay đổi thông tin chung, thay đổi nội dung chi tiết bài giảng và thay đổi danh sách các đối tượng hình học kèm theo bài giảng này.

5. Trình diễn bài giảng

Chức năng quan trọng nhất của phần mềm là Trình diễn bài giảng. Chức năng này cho phép thể hiện nội dung bài giảng trên màn hình tương tự như chiếu lên màn chiếu, cho phép phóng to thu nhỏ hình vẽ theo ý muốn.

Sau khi mở tệp bài giảng nháy nút để vào chức năng trình diễn bài giảng hiện thời.Giao diện màn hình này có dạng như hình dưới đây.

Để xem chi tiết một đối tượng hình học kèm theo hãy nháy đúp chuôt lên biểu tượng của đối tượng này trong khung phải. Một cửa sổ mới xuất hiện sẽ thực hiện việc trình diễn đối tượng này trên một màn hình riêng. Đối với các đối tượng hình học động, người dùng có thể thao tác và tương tác trực tiếp trên hình như khi làm việc với chúng trong các phần mềm toán học động tương ứng.

Trong bộ phần mềm GeoMath, các phần mềm hỗ trợ tương tác động bao gồm GeoGebra, Cabri 3D, CAR, Cinderella.


Các bài viết liên quan:
Bài 10. Nhập, sửa đối tượng hình học của CSDL GDL
Bài 9. Nhập, sửa ma trận kiến thức của CSDL GDL
Bài 8. Kết nối với CSDL GDL
Bài 7. Trình diễn bài giảng
Bài 6. Xem, sửa thông tin thuộc tính của các đối tượng GDL có trong bài giảng
Bài 5. Tạo mới một đối tượng GDL và bổ sung đối tượng này vào bài giảng
Bài 4. Bổ sung đối tượng hình học từ CSDL GDL vào bài giảng
Bài 3. Mô hình CSDL các đối tượng hình học GDL
Bài 2. Soạn thảo bài giảng như một văn bản
Bài 1. Khởi tạo và bắt đầu làm việc với tệp bài giảng *.gmath           

Các sản phẩm cùng loại:

Thiết kế bài giảng Toán học cấp THCS, THPT


Giá bán: 995,000 VNĐ

Chức năng chính của Geo Math Lesson là thiết kế các tệp bài giảng cho môn Toán cấp THCS, THPT hỗ trợ giáo viên trực tiếp giảng dạy trên máy tính. Giáo viên được toàn quyền thiết kế nội dung chi tiết cho mỗi bài giảng của mình. Toàn bộ hơn 2000 hình vẽ của SGK môn Toán phần hình học cấp THCS, THPT cơ bản, THPT nâng cao đã được vẽ đầy đủ và nạp sẵn trong các bộ CSDL THCS, THPT cơ bản, THPT nâng cao trong phần mềm.

Chi tiết...

   

Bài giảng Hình học 7 - GeoMath 7


Giá bán: 897,000 VNĐ

GeoMath 7 là phần mềm nằm trong bộ 7 phần mềm Bài giảng Hình học từ lớp 6 đến lớp 12. Chức năng chính của phần mềm là cho phép người dùng (giáo viên) khởi tạo các tệp bài giảng (tệp có phần mở rộng *.GMATH) môn Toán hình lớp 7. Các bài giảng hình học này được gọi là các Math Page là một khái niệm mới được thiết kế trong Mô hình Bài giảng môn Toán do công ty Công nghệ Tin học Nhà trường đang nghiên cứu và phát triển.

Chi tiết...

   

Bài giảng Hình học 8 - GeoMath 8


Giá bán: 897,000 VNĐ

GeoMath 8 là phần mềm nằm trong bộ 7 phần mềm Bài giảng Hình học từ lớp 6 đến lớp 12. Chức năng chính của phần mềm là cho phép người dùng (giáo viên) khởi tạo các tệp bài giảng (tệp có phần mở rộng *.GMATH) môn Toán hình lớp 8. Các bài giảng hình học này được gọi là các Math Page là một khái niệm mới được thiết kế trong Mô hình Bài giảng môn Toán do công ty Công nghệ Tin học Nhà trường đang nghiên cứu và phát triển.

Chi tiết...

   

Bài giảng Hình học 9 - GeoMath 9


Giá bán: 897,000 VNĐ

GeoMath 9 là phần mềm nằm trong bộ 7 phần mềm Bài giảng Hình học từ lớp 6 đến lớp 12. Chức năng chính của phần mềm là cho phép người dùng (giáo viên) khởi tạo các tệp bài giảng (tệp có phần mở rộng *.GMATH) môn Toán hình lớp 9. Các bài giảng hình học này được gọi là các Math Page là một khái niệm mới được thiết kế trong Mô hình Bài giảng môn Toán do công ty Công nghệ Tin học Nhà trường đang nghiên cứu và phát triển.

Chi tiết...

   

Bài giảng Hình học 10 - GeoMath 10


Giá bán: 897,000 VNĐ

GeoMath 10 là phần mềm nằm trong bộ 7 phần mềm Bài giảng Hình học từ lớp 6 đến lớp 12. Chức năng chính của phần mềm là cho phép người dùng (giáo viên) khởi tạo các tệp bài giảng (tệp có phần mở rộng *.GMATH) môn Toán hình lớp 10. Các bài giảng hình học này được gọi là các Math Page là một khái niệm mới được thiết kế trong Mô hình Bài giảng môn Toán do công ty Công nghệ Tin học Nhà trường đang nghiên cứu và phát triển.

Chi tiết...

   

Bài giảng Hình học 11 - GeoMath 11


Giá bán: 897,000 VNĐ

GeoMath 11 là phần mềm nằm trong bộ 7 phần mềm Bài giảng Hình học từ lớp 6 đến lớp 12. Chức năng chính của phần mềm là cho phép người dùng (giáo viên) khởi tạo các tệp bài giảng (tệp có phần mở rộng *.GMATH) môn Toán hình lớp 11. Các bài giảng hình học này được gọi là các Math Page là một khái niệm mới được thiết kế trong Mô hình Bài giảng môn Toán do công ty Công nghệ Tin học Nhà trường đang nghiên cứu và phát triển.

Chi tiết...

   

Bài giảng Hình học 12 - GeoMath 12


Giá bán: 897,000 VNĐ

GeoMath 12 là phần mềm nằm trong bộ 7 phần mềm Bài giảng Hình học từ lớp 6 đến lớp 12. Chức năng chính của phần mềm là cho phép người dùng (giáo viên) khởi tạo các tệp bài giảng (tệp có phần mở rộng *.GMATH) môn Toán hình lớp 12. Các bài giảng hình học này được gọi là các Math Page là một khái niệm mới được thiết kế trong Mô hình Bài giảng môn Toán do công ty Công nghệ Tin học Nhà trường đang nghiên cứu và phát triển.

Chi tiết...

   

 
CÔNG TY CÔNG NGHỆ TIN HỌC NHÀ TRƯỜNG
 
Phòng 804 - Nhà 17T1 - Khu Trung Hoà Nhân Chính - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Phone: 024.62511017 - 024.62511081
Email: kinhdoanh@schoolnet.vn


Bản quyền thông tin trên trang điện tử này thuộc về công ty School@net
Ghi rõ nguồn www.vnschool.net khi bạn phát hành lại thông tin từ website này
Site xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.