Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | Shop |

Hotline: 024.62511017
Trang chủ

Sản phẩm

Phần mềm dành cho nhà trường

Hướng dẫn thanh toán

Kho phần mềm

Liên hệ
    Đăng nhập | Đăng ký 
 
 
 
 

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN OLLINE QUỐC TẾ

Gian hàng hiện có 1 sản phẩm

CÙNG HỌC

Gian hàng hiện có 8 sản phẩm

Thẻ sử dụng dịch vụ Cùng Học 12 tháng

Giá khuyến mại: 1,080,000 VND

PHẦN MỀM SOẠN THẢO BÀI GIẢNG 3D

Gian hàng hiện có 1 sản phẩm

Phần mềm BÉ HỌA SĨ

Giá khuyến mại: 405,000 VND

Gói S0 dành cho lứa tuổi mẫu giáo, mầm non

Giá khuyến mại: 2,250,000 VND

Em tập Tô mầu

Giá khuyến mại: 315,000 VND

Sắc mầu Toán học - Color Math

Giá khuyến mại: 315,000 VND

Bút chì Thông minh

Giá khuyến mại: 405,000 VND

Học vần tiếng Việt

Giá khuyến mại: 540,000 VND

DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 1 - 5

Gian hàng hiện có 16 sản phẩm

Vở tập viết chữ Việt 2.0

Giá khuyến mại: 1,365,000 VND

Dạy tiếng Việt 5, phần II

Giá khuyến mại: 1,365,000 VND

Dạy Tiếng Việt 5, phần I

Giá khuyến mại: 1,365,000 VND

Dạy tiếng Việt 4, phần II

Giá khuyến mại: 1,365,000 VND

Dạy tiếng Việt 4, phần I

Giá khuyến mại: 1,365,000 VND

Dạy Tiếng Việt 3, phần I

Giá khuyến mại: 1,365,000 VND

Dạy Tiếng Việt 3, phần II

Giá khuyến mại: 1,365,000 VND

Tập viết chữ Việt 1 v2.0

Giá khuyến mại: 1,365,000 VND

Tập viết chữ Việt 2 v2.0

Giá khuyến mại: 1,365,000 VND

Tập viết chữ Việt 3 v2.0

Giá khuyến mại: 1,365,000 VND

Dạy tiếng Việt 2, phần I

Giá khuyến mại: 1,365,000 VND

Dạy tiếng Việt 2, phần II

Giá khuyến mại: 1,365,000 VND

Dạy tiếng Việt 1, phần Học vần

Giá khuyến mại: 1,365,000 VND

HỌC TIẾNG VIỆT LỚP 1 - 5

Gian hàng hiện có 13 sản phẩm

Luyện từ và câu Tiếng Việt

Giá khuyến mại: 995,000 VND

Học từ Tiếng Việt

Giá khuyến mại: 995,000 VND

Học tiếng Việt 5, phần II

Giá khuyến mại: 675,000 VND

Học tiếng Việt 5, phần I

Giá khuyến mại: 675,000 VND

Học tiếng Việt 4, phần II

Giá khuyến mại: 675,000 VND

Học tiếng Việt 4, phần I

Giá khuyến mại: 675,000 VND

Học Tiếng Việt 3, phần I

Giá khuyến mại: 675,000 VND

Học Tiếng Việt 3, phần II

Giá khuyến mại: 675,000 VND

Học tiếng Việt 2, phần I

Giá khuyến mại: 675,000 VND

Học tiếng Việt 2, phần II

Giá khuyến mại: 675,000 VND

Học tiếng Việt 1, phần Học vần

Giá khuyến mại: 675,000 VND

Học chính tả tiếng Việt

Giá khuyến mại: 995,000 VND

DẠY TOÁN LỚP 1 - 5

Gian hàng hiện có 7 sản phẩm

iMath: Cùng học và dạy Toán Tiểu học

Giá khuyến mại: 995,000 VND

Bài giảng Toán

Giá khuyến mại: 995,000 VND

Dạy Toán 1

Giá khuyến mại: 585,000 VND

Dạy Toán 2

Giá khuyến mại: 585,000 VND

Dạy Toán 3

Giá khuyến mại: 585,000 VND

Dạy Toán 4

Giá khuyến mại: 585,000 VND

Dạy Toán 5

Giá khuyến mại: 585,000 VND

HỌC TOÁN LỚP 1 - 5

Gian hàng hiện có 5 sản phẩm

Học Toán 1

Giá khuyến mại: 450,000 VND

Học Toán 2

Giá khuyến mại: 450,000 VND

Học Toán 3

Giá khuyến mại: 450,000 VND

Học Toán 4

Giá khuyến mại: 450,000 VND

Học Toán 5

Giá khuyến mại: 450,000 VND

GÓI PHẦN MỀM TIỂU HỌC

Gian hàng hiện có 6 sản phẩm

Gói phần mềm dành cho Giáo viên Tiểu học

Giá khuyến mại: 11,205,000 VND

Gói S5 dành cho HS chuẩn bị vào lớp 5

Giá khuyến mại: 3,690,000 VND

Gói S4 dành cho HS chuẩn bị vào lớp 4

Giá khuyến mại: 3,690,000 VND

Gói S3 dành cho HS chuẩn bị vào lớp 3

Giá khuyến mại: 4,410,000 VND

Gói S2 dành cho HS chuẩn bị vào lớp 2

Giá khuyến mại: 4,410,000 VND

Gói S1 dành cho HS chuẩn bị vào lớp 1

Giá khuyến mại: 4,410,000 VND

BỘ PHẦN MỀM BÀI GIẢNG HÌNH HỌC - GEO MATH

Gian hàng hiện có 8 sản phẩm

Bài giảng Hình học 6 - GeoMath 6

Giá khuyến mại: 897,000 VND

Bài giảng Hình học 7 - GeoMath 7

Giá khuyến mại: 897,000 VND

Bài giảng Hình học 8 - GeoMath 8

Giá khuyến mại: 897,000 VND

Bài giảng Hình học 9 - GeoMath 9

Giá khuyến mại: 897,000 VND

Bài giảng Hình học 10 - GeoMath 10

Giá khuyến mại: 897,000 VND

Bài giảng Hình học 11 - GeoMath 11

Giá khuyến mại: 897,000 VND

Bài giảng Hình học 12 - GeoMath 12

Giá khuyến mại: 897,000 VND

VIỆT GAMES - TRÒ CHƠI GIÁO DỤC

Gian hàng hiện có 12 sản phẩm

Phần mềm Ô Chữ Việt bản Live Edition

Giá khuyến mại: 315,000 VND

Word Sort - Sắp xếp từ. Bản Live Edition

Giá khuyến mại: 315,000 VND

Hang man - Tìm từ. Bản Live Edition

Giá khuyến mại: 315,000 VND

Phần mềm trò chơi Ghép chữ

Giá khuyến mại: 315,000 VND

Phần mềm Ô Chữ Việt

Giá khuyến mại: 315,000 VND

Hang man Pro - Tìm từ. Bản chuyên nghiệp

Giá khuyến mại: 315,000 VND

Vui Học Tiếng Việt 10.1

Giá khuyến mại: 405,000 VND

Vui Học Tiếng Việt 10.2

Giá khuyến mại: 405,000 VND

Vui Học Tiếng Việt 6.2

Giá khuyến mại: 405,000 VND

Vui Học Tiếng Việt 6.1

Giá khuyến mại: 405,000 VND

Vui Học Tiếng Việt 7

Giá khuyến mại: 405,000 VND

Trắc nghiệm Giao thông

Giá khuyến mại: 405,000 VND

Kiểm tra trí tuệ - IQ Test 2.0

Giá khuyến mại: 405,000 VND

PHẦN MỀM NGÂN HÀNG ĐỀ THÔNG MINH

Gian hàng hiện có 5 sản phẩm

iQB Bee 8.0

Giá khuyến mại: 855,000 VND

iQB Moon 8.0

Giá khuyến mại: 1,170,000 VND

iQB Cat 8.0

Giá khuyến mại: 1,470,000 VND

iQB Quiz Maker 8.0

Giá khuyến mại: 855,000 VND

iQB Rabbit 8.0

Giá khuyến mại: 855,000 VND

Kiểm tra kiến thức Sinh 11

Giá khuyến mại: 540,000 VND

Kiểm tra kiến thức Sinh 10

Giá khuyến mại: 540,000 VND

Kiểm tra kiến thức Anh 12

Giá khuyến mại: 540,000 VND

Kiểm tra kiến thức Anh 11

Giá khuyến mại: 540,000 VND

Kiểm tra kiến thức Anh 10

Giá khuyến mại: 540,000 VND

Kiểm tra kiến thức Vật Lý 6

Giá khuyến mại: 540,000 VND

Kiểm tra kiến thức TOÁN 6

Giá khuyến mại: 540,000 VND

Kiểm tra kiến thức Vật Lý 7

Giá khuyến mại: 540,000 VND

Kiểm tra kiến thức TOÁN 7

Giá khuyến mại: 540,000 VND

Kiểm tra kiến thức VẬT LÝ 11

Giá khuyến mại: 540,000 VND

Kiểm tra kiến thức HÓA HỌC 11

Giá khuyến mại: 540,000 VND

Kiểm tra kiến thức TOÁN 11

Giá khuyến mại: 540,000 VND

Kiểm tra kiến thức HÓA HỌC 10

Giá khuyến mại: 540,000 VND

Kiểm tra kiến thức VẬT LÝ 10

Giá khuyến mại: 540,000 VND

Kiểm tra kiến thức TOÁN 10

Giá khuyến mại: 540,000 VND

Kiểm tra kiến thức TOÁN 8

Giá khuyến mại: 540,000 VND

Kiểm tra kiến thức HÓA HỌC 8

Giá khuyến mại: 540,000 VND

Kiểm tra kiến thức VẬT LÝ 8

Giá khuyến mại: 540,000 VND

Kiểm tra kiến thức SINH HỌC 12

Giá khuyến mại: 540,000 VND

Kiểm tra kiến thức VẬT LÝ 12

Giá khuyến mại: 540,000 VND

Kiểm tra kiến thức HÓA HỌC 12

Giá khuyến mại: 540,000 VND

Kiểm tra kiến thức ĐỊA LÝ 12

Giá khuyến mại: 540,000 VND

Kiểm tra kiến thức TOÁN 12

Giá khuyến mại: 540,000 VND

Kiểm tra kiến thức SINH HỌC 9

Giá khuyến mại: 540,000 VND

Kiểm tra kiến thức VẬT LÝ 9

Giá khuyến mại: 540,000 VND

Kiểm tra kiến thức HÓA HỌC 9

Giá khuyến mại: 540,000 VND

Kiểm tra kiến thức TOÁN 9

Giá khuyến mại: 540,000 VND

Kiểm tra và ôn luyện kiến thức Sinh 11

Giá khuyến mại: 540,000 VND

Kiểm tra và ôn luyện kiến thức Sinh 10

Giá khuyến mại: 540,000 VND

Kiểm tra và ôn luyện kiến thức Anh 12

Giá khuyến mại: 540,000 VND

Kiểm tra và ôn luyện kiến thức Anh 11

Giá khuyến mại: 540,000 VND

Kiểm tra và ôn luyện kiến thức Anh 10

Giá khuyến mại: 540,000 VND

Kiểm tra và Ôn luyện kiến thức Toán 6

Giá khuyến mại: 540,000 VND

Kiểm tra và Ôn luyện kiến thức Toán 7

Giá khuyến mại: 540,000 VND

Kiểm tra và Ôn luyện kiến thức Toán 8

Giá khuyến mại: 540,000 VND

Kiểm tra và Ôn luyện kiến thức Toán 9

Giá khuyến mại: 540,000 VND

Kiểm tra và Ôn luyện kiến thức Toán 10

Giá khuyến mại: 540,000 VND

Kiểm tra và Ôn luyện kiến thức Toán 11

Giá khuyến mại: 540,000 VND

Kiểm tra và Ôn luyện kiến thức Toán 12

Giá khuyến mại: 540,000 VND

Kiểm tra và Ôn luyện kiến thức Vật lý 6

Giá khuyến mại: 540,000 VND

Kiểm tra và Ôn luyện kiến thức Vật lý 7

Giá khuyến mại: 540,000 VND

Kiểm tra và Ôn luyện kiến thức Vật lý 8

Giá khuyến mại: 540,000 VND

Kiểm tra và Ôn luyện kiến thức Vật lý 9

Giá khuyến mại: 540,000 VND

Luyện thi Sinh Học

Giá khuyến mại: 630,000 VND

Luyện thi Hoá Học

Giá khuyến mại: 630,000 VND

Luyện thi tiếng Anh

Giá khuyến mại: 630,000 VND

Luyện thi Vật Lý

Giá khuyến mại: 630,000 VND

NGÂN HÀNG CÂU HỎI LUYỆN THI

Gian hàng hiện có 4 sản phẩm

Ngân hàng câu hỏi luyện thi Sinh vật

Giá khuyến mại: 675,000 VND

Ngân hàng câu hỏi luyện thi Hóa học

Giá khuyến mại: 675,000 VND

Ngân hàng câu hỏi luyện thi Tiếng Anh

Giá khuyến mại: 675,000 VND

Ngân hàng câu hỏi luyện thi Vật lý

Giá khuyến mại: 675,000 VND

BÀi GIẢNG ĐIỆN TỬ

Gian hàng hiện có 4 sản phẩm

LẬP TRÌNH PASCAL

Giá khuyến mại: 765,000 VND

THỰC HÀNH CÙNG HỌC TIN HỌC 3

Giá khuyến mại: 765,000 VND

THỰC HÀNH CÙNG HỌC TIN HỌC 2

Giá khuyến mại: 765,000 VND

THỰC HÀNH CÙNG HỌC TIN HỌC 1

Giá khuyến mại: 765,000 VND

 
CÔNG TY CÔNG NGHỆ TIN HỌC NHÀ TRƯỜNG
 
Phòng 804 - Nhà 17T1 - Khu Trung Hoà Nhân Chính - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Phone: 024.62511017 - 024.62511081
Email: kinhdoanh@schoolnet.vn


Bản quyền thông tin trên trang điện tử này thuộc về công ty School@net
Ghi rõ nguồn www.vnschool.net khi bạn phát hành lại thông tin từ website này
Site xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.