Hotline: 024.62511017

024.62511081

  Trang chủ   Sản phẩm   Phần mềm Dành cho nhà trường   Phần mềm Hỗ trợ học tập   Kho phần mềm   Liên hệ   Đăng nhập | Đăng ký

Tìm kiếm

School@net
 
Xem bài viết theo các chủ đề hiện có
 • Hoạt động của công ty (726 bài viết)
 • Hỗ trợ khách hàng (498 bài viết)
 • Thông tin tuyển dụng (57 bài viết)
 • Thông tin khuyến mại (80 bài viết)
 • Sản phẩm mới (216 bài viết)
 • Dành cho Giáo viên (549 bài viết)
 • Lập trình Scratch (3 bài viết)
 • Mô hình & Giải pháp (156 bài viết)
 • IQB và mô hình Ngân hàng đề kiểm tra (127 bài viết)
 • TKB và bài toán xếp Thời khóa biểu (242 bài viết)
 • Học tiếng Việt (183 bài viết)
 • Download - Archive- Update (289 bài viết)
 • Các Website hữu ích (70 bài viết)
 • Cùng học (92 bài viết)
 • Learning Math: Tin học hỗ trợ học Toán trong nhà trường (78 bài viết)
 • School@net 15 năm (154 bài viết)
 • Mỗi ngày một phần mềm (7 bài viết)
 • Dành cho cha mẹ học sinh (124 bài viết)
 • Khám phá phần mềm (122 bài viết)
 • GeoMath: Giải pháp hỗ trợ học dạy môn Toán trong trường phổ thông (36 bài viết)
 • Phần mềm cho em (13 bài viết)
 • ĐỐ VUI - THƯ GIÃN (363 bài viết)
 • Các vấn đề giáo dục (1210 bài viết)
 • Bài học trực tuyến (1037 bài viết)
 • Hoàng Sa - Trường Sa (17 bài viết)
 • Vui học đường (275 bài viết)
 • Tin học và Toán học (220 bài viết)
 • Truyện cổ tích - Truyện thiếu nhi (180 bài viết)
 • Việt Nam - 4000 năm lịch sử (97 bài viết)
 • Xem toàn bộ bài viết (8223 bài viết)
 •  
  Đăng nhập/Đăng ký
  Bí danh
  Mật khẩu
  Mã kiểm traMã kiểm tra
  Lặp lại mã kiểm tra
  Ghi nhớ
   
  Quên mật khẩu | Đăng ký mới
   
  Thành viên có mặt
  Khách: 2
  Thành viên: 0
  Tổng cộng: 2
   
  Số người truy cập
  Hiện đã có 87271462 lượt người đến thăm trang Web của chúng tôi.

  Thuật toán Karatsuba

  Ngày gửi bài: 23/05/2010
  Số lượt đọc: 5023

  Nguyễn Khắc Vượng

  Một trong những bài toán đầu tiên mà bất cứ học sinh Tin nào cũng phải vượt qua, đó là thực hiện những phép toán với 2 số lớn sử dụng mảng. Thực hiện cộng trừ hai số có n chữ số sẽ có độ phức tạp là O(n), nhân hai số có n chữ số sẽ có độ phức tạp là O(n2). Vậy thì cài đặt phép nhân như vậy đã là tối ưu chưa?

  Lịch sử

  Ngược dòng lịch sử, vào năm 1952, Andrey Kolmogorov đề xuất rằng thuật toán nhân tay là tối ưu, và bất cứ một thuật toán khác đều cần đến Ω(n2) phép toán cơ bản. Đến năm 1960, Kolmogorov tổ chức một hội thảo ở Moscow và trình bày một loạt các bài toán về độ phức tạp của thuật toán, trong đó có giả thuyết Ω(n2). Trong vòng 1 tuần, Anatolii Alexeevitch Karatsuba, một sinh viên 23 tuổi đã tìm ra một thuật toán chia để trị giải quyết bài toán nhân 2 số n-chữ số chỉ cần O(n(log3)) phép toán cơ bản. Thuật toán này sau đó đã được công bố vào năm 1962, trong khi tác giả của nó cũng không hề biết đến bài báo này.

  Thuật toán

  Xét phép tính (ax+b)(cx+d)=acx2+(ad+bc)x+bd. Thay vì 1 phép nhân 2 số lớn, chúng ta đã thay thế nó bằng 4 phép nhân 2 số nhỏ hơn. Vậy nếu hai số ban đầu là A và B có 2N chữ số, chúng ta sẽ chọn x=10k, thế thì a, b, c, d đều chỉ có N chữ số. Nhân hai số A và B cần (2N)2=4N2 phép toán, nhân mỗi cặp số nhỏ hơn cần N2 phép toán, như vậy thì nhanh hơn ở chỗ nào? Liệu có cách nào giảm số phép nhân đi nữa không?
  Xét tiếp (a+b)(c+d)=ac+ad+bc+bd. Vậy thì chỉ cần tính ac, bd, (a+b)(c+d) là ta đã có đủ 3 hệ số. Khi đó, độ phức tạp sẽ là T(N)=3*T(N/2)+O(N), nghĩa là O(N(log3)), xấp xỉ O(N1.58), quá là hiệu quả.

  Các bước thực hiện

  1. Nhập hai số X và Y gồm N chữ số
  2. Tìm A, B, C, D sao cho X=A*10M+B; Y=C*10M+D với M=N/2
  3. Tính A1=A*C; A3=B*D; A2=(A+B)*(C+D)-A1-A3;
  4. Kết quả X*Y=A1*10(2M)+A2*10M+A3
  Ví dụ: nhân 2 số 1234 và 5678, gồm 4 chữ số M=2; 1234=12*102+34; 5678=56*102+78; A=12, B=34, C=56, D=78.
  A1=12*56=672; A3=34*78=2652; A2= (12+34) (56+78)-A1-A3=46*134-672-2652=2840.
  1234*5678=672*104+2840*102+2652=7006652
  Ở bước 1, khi ta lưu X và Y dưới dạng BigNum thì ở bước 2, tìm 4 số A, B, C, D sẽ vô cùng đơn giản, vì A và C chỉ là lấy từ chữ số đầu đến chữ số thứ M của X và Y, phần còn lại là B và D, bước 3 khi thực hiện phép nhân, ta sẽ dùng đệ quy, áp dụng lại thuật toán Karatsuba cho đến khi A, B, C, D còn ít hơn 121 chữ số thì nhân tay. Lí do sử dụng nhân tay cho số có ít hơn 121 chữ số là vì khi đó, số phép cộng trừ và dời chỗ sẽ làm cho thuật toán Karatsuba chạy kém hiệu quả hơn.

  Cài đặt

  #include
  #include
  #include
  #define MAX_DIGITS 60000
  #define LIMIT 121
  void
  normalMult(long *a, long *b, long *ret, long d) {
  long i, j;
  for(i = 0; i < 2 * d; i++) ret[i] = 0;
  for(i = 0; i < d; i++) {
  for(j = 0; j < d; j++) ret[i + j] += a[i] * b[j];
  }
  }
  void
  karatsubaMult(long *a, long *b, long *ret, long d) {
  long i;
  long *ar = &a[0];
  long *al = &a[d/2];
  long *br = &b[0];
  long *bl = &b[d/2];
  long *asum = &ret[d * 5];
  long *bsum = &ret[d * 5 + d/2];
  long *x1 = &ret[d * 0];
  long *x2 = &ret[d * 1];
  long *x3 = &ret[d * 2];

  // khi d nhỏ thì nhân tay
  if(d <= LIMIT) {
  normalMult(a, b, ret, d);
  return;
  }
  // tính tổng a+b và c+d
  for(i = 0; i < d / 2; i++) {
  asum[i] = al[i] + ar[i];
  bsum[i] = bl[i] + br[i];
  }

  // tính 3 hệ số lưu vào cùng 1 mảng
  karatsubaMult(ar, br, x1, d/2);
  karatsubaMult(al, bl, x2, d/2);
  karatsubaMult(asum, bsum, x3, d/2);

  // kết hợp lại cho ra kết quả
  for(i = 0; i < d; i++) x3[i] = x3[i] - x1[i] - x2[i];
  for(i = 0; i < d; i++) ret[i + d/2] += x3[i];
  }
  void
  doCarry(long *a, long d) {
  long c;
  long i;

  c = 0;
  for(i = 0; i < d; i++) {
  a[i] += c;
  if(a[i] < 0) {
  c = -(-(a[i] + 1) / 10 + 1);
  } else {
  c = a[i] / 10;
  }
  a[i] -= c * 10;
  }
  }
  void Input(long *a, long *d_a) {
  char c;
  long i;

  *d_a = 0;
  c = '0';
  while(!(c == ' ' || c == EOF)) {
  scanf("%c",&c);
  a[*d_a] = c - '0';
  ++(*d_a);
  }
  // đảo lại mảng lưu số
  for(i = 0; i * 2 < *d_a - 1; i++) {
  c = a[i], a[i] = a[*d_a - i - 1], a[*d_a - i - 1] = c;
  }
  }
  void Output(long *a, long d) {
  long i;
  for(i = d - 1; i > 0; i--) if(a[i] != 0) break;
  for(; i >= 0; i--) printf("%d", a[i]);
  }
  int main() {
  long a[MAX_DIGITS];
  long b[MAX_DIGITS];
  long r[6 * MAX_DIGITS];
  // chỉ dùng 1 mảng lớn lưu kết quả cùng các giá trị tạm
  // | ar*br | al*bl | asum*bsum | giá trị tạm | asum | bsum |
  // d d d 3d d/2 d/2
  long d_a;
  long d_b;
  long d;
  long i;
  clock_t start;
  clock_t stop;
  Input(a, &d_a);
  Input(b, &d_b);

  if(d_a < 0 || d_b < 0) {
  printf("0 ");
  exit(0);
  return 0;
  }
  // cho tất cả các số còn lại của a và b là 0
  i = (d_a > d_b) ? d_a : d_b;
  for(d = 1; d < i; d *= 2);
  for(i = d_a; i < d; i++) a[i] = 0;
  for(i = d_b; i < d; i++) b[i] = 0;

  //nhân dùng thuật toán karatsuba

  start = clock(); // dùng để tính thời gian
  karatsubaMult(a, b, r, d);
  doCarry(r, 2 * d);
  start = clock() - start;
  Output(r, 2 * d);
  printf(" %f ms ", 1000 * (double) start / CLOCKS_PER_SEC);

  //nhân tay

  start = clock();
  normalMult(a, b, r, d);
  doCarry(r, 2 * d);
  start = clock() - start;
  Output(r, 2 * d);
  printf(" %f ms ", 1000 * (double) start / CLOCKS_PER_SEC);
  }

  Kết quả
  Trên máy tính xách tay chạy CPU AMD X2 QL-62 2.0 Ghz, bộ nhớ RAM 4 GB, đoạn code trên chạy trong Dev-C++ 4.9.9.2 được kết quả như sau:

  Vậy thì với N tăng lên 30 lần, thuật toán Karatsuba đã vượt hoàn toàn cách nhân tay thông thường tới 10 lần, nhân 2 số có 30000 chữ số chỉ mất chưa đầy 0.3s, trong khi cách cài đặt này hoàn toàn chưa tối ưu.

  Hướng tối ưu

  Bạn đọc có thể tìm cách tối ưu cách cài đặt hơn nữa bằng cách đưa về hệ cơ số 2, để có thể sử dụng phép SHL và SHR nhanh hơn. Để tăng được giới hạn tính toán, chúng ta có thể dùng các mảng phụ để lưu biến tạm thay vì lưu chung vào một mảng chính.

  Mở rộng

  Thay vì chia 2 số ban đầu thành 2 phần, ta có thể chia nó làm 3 phần để được thuật toán Toom-3 với độ phức tạp O(n1.465), thậm chí làm k phần để được thuật toán Toom-k với độ phức tạp O(ne), với e = log(2k − 1) / log(k). Thế nhưng hằng số c của thuật toán Toom-k lại tăng nhanh một cách khủng khiếp, cộng với việc nhân chia cộng trừ để tìm ra kết quả quá rắc rối nên chúng ta không cần thiết phải dùng đến, trừ khi với những phép nhân khá lớn. Tuy nhiên một thuật toán còn nhanh hơn nữa đã ra đời vào năm 1971 mang tên Schönhage–Strassen. Độ phức tạp của thuật toán này chỉ còn là O(NlogN), nhưng chỉ vượt mặt thuật toán Karatsuba khi 2 số ban đầu có nhiều hơn 40000 chữ số. Cài đặt thuật toán này đòi hỏi phải biết về Fast Fourier transforms (FFT)–biến đổi Fourier nhanh nên không khả thi với trình độ học sinh. Vào năm 2007, một thuật toán nữa còn nhanh hơn Schönhage-Strassen được tìm ra, đó là thuật toán Fürer với độ phức tạp nhỏ hơn một chút và chỉ thực sự nhanh khi nhân 2 số vô cùng lớn.

  Mặc dù đã hết sức thận trọng và xem xét kỹ lưỡng các ví dụ đưa ra trong bài viết, tuy vậy vẫn có thể không tránh khỏi các sai sót, rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các bạn độc giả. Mọi góp ý, thắc mắc xin gửi về địa chỉ email: nkvuong@gmail.com.


  Schoolnet   Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


  Những bài viết khác:  Lên đầu trang

   
  CÔNG TY CÔNG NGHỆ TIN HỌC NHÀ TRƯỜNG
   
  Phòng 804 - Nhà 17T1 - Khu Trung Hoà Nhân Chính - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
  Phone: 024.62511017 - 024.62511081
  Email: kinhdoanh@schoolnet.vn


  Bản quyền thông tin trên trang điện tử này thuộc về công ty School@net
  Ghi rõ nguồn www.vnschool.net khi bạn phát hành lại thông tin từ website này
  Site xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.