Hotline: 0989 429 288 - 024 62511017

  Trang chủ   Sản phẩm   Phần mềm Dành cho nhà trường   Phần mềm Hỗ trợ học tập   Kho phần mềm   Liên hệ   Đăng nhập | Đăng ký

Tìm kiếm

TKB Application System
 
Xem bài viết theo các chủ đề hiện có
 • Hỗ trợ khách hàng (124 bài viết)
 • Hoạt động của công ty (54 bài viết)
 • TKB và bài toán xếp Thời khóa biểu (237 bài viết)
 • Dành cho Giáo viên (9 bài viết)
 • Sản phẩm mới (13 bài viết)
 • Download - Archive- Update (20 bài viết)
 • Thông tin khuyến mại (6 bài viết)
 • Mô hình & Giải pháp (12 bài viết)
 • School@net 15 năm (16 bài viết)
 • Xem toàn bộ bài viết (492 bài viết)
 •  
  Đăng nhập/Đăng ký
  Bí danh
  Mật khẩu
  Mã kiểm traMã kiểm tra
  Lặp lại mã kiểm tra
  Ghi nhớ
   
  Quên mật khẩu | Đăng ký mới
   
  Thành viên có mặt
  Khách: 4
  Thành viên: 0
  Tổng cộng: 4
   
  Số người truy cập
  Hiện đã có 86219354 lượt người đến thăm trang Web của chúng tôi.

  Nội dung tập huấn và tìm hiểu phần mềm TKB 6.0

  Ngày gửi bài: 13/07/2006
  Số lượt đọc: 11213

  Phần mềm TKB 6.0 được công ty Công nghệ Tin học Nhà trường phát hành chính thức trên toàn quốc từ ngày 15 tháng 7 năm 2006. Đây là phần mềm có rất nhiều tính năng đột phá mới so sánh với tất cả các phiên bản đã phát hành trước đây. Để các nhà trường và các giáo viên nhanh chóng nắm bắt nội dung và các tính năng chính của phần mềm, chúng tôi phát hành tài liệu Nội dung tập huấn của phần mềm này để các nhà trường có một hình dung tổng quan nhất về phần mềm này và có kế hoạch để các giáo viên tiếp cận và học tập cách dùng phần mềm trong công việc xếp thời khóa biểu của mình.

  Sau đây là nội dung của 22 bài học chính của phần mềm TKB phiên bản 6.0 đầy đủ.

  Bài 1: Giới thiệu, cài đặt, đăng ký sử dụng và khởi tạo dữ liệu

  - Giới thiệu lịch sử, ý nghĩa và các phiên bản phần mềm TKB.

  - Cách cài đặt và đăng ký bản quyền.

  - Vai trò và ý nghĩa của tệp dữ liệu thời khóa biểu.

  - Phần mềm TKB như một công cụ làm việc độc lập với dữ liệu TKB.

  - Qui trình khởi tạo dữ liệu thời khóa biểu.

  - Các lệnh làm việc với dữ liệu: Open, Save, Save As, Close.

  Bài 2: Nhập thông tin gốc Thời khóa biểu

  - Khái niệm thông tin gốc của thời khóa biểu.

  - Khái niệm Chương trình Đào tạo. Cách nhập và điều chỉnh Chương trình đào tạo.

  - Giới thiệu tổng quan các dữ liệu gốc thời khóa biểu: DS Lớp, DS Môn học, DS Giáo viên, DS khối lớp, DS nhóm, tổ giáo viên.

  - Cách nhập DS môn học. Chú ý phân biệt ý nghĩa của Mã môn học trong bài toán xếp thời khóa biểu. Ý nghĩa của môn Sinh hoạt. Chú ý không có môn Chào cờ. Nêu ý nghĩa của khái niệm Số Phòng học môn học.

  - Cách nhập DS lớp. Chú ý việc mỗi lớp bắt buộc phải nằm trong một khối lớp hệ thống từ 1 đến 12. Nêu ý nghĩa khái niệm Địa điểm lớp.

  - Cách nhập DS giáo viên. Chú ý phân biệt ý nghĩa của Mã giáo viên (tên ngắn GV) và Tên đầy đủ giáo viên.

  - Cách nhập Nhóm giáo viên. Nêu ý nghĩa của Nhóm, Tổ giáo viên Chuyên môn trong bài toán thời khóa biểu. Chú ý cần gán môn học (được phân công) cho các tổ, nhóm giáo viên.

  - Khái niệm khối lớp. Phân biệt ý nghĩa của Khối lớp hệ thống và Khối lớp tự định nghĩa. Cách nạp thông tin thành viên cho các khối lớp.

  - Cách khởi tạo, xóa khối lớp hệ thống.

  - Cách nạp thông tin địa điểm lớp học.

  Bài 3: Nhập bảng Phân công giảng dạy

  - Thế nào là một phân công giảng dạy (hay còn gọi là phân công chuyên môn). Vai trò của bảng PCGD trong việc xếp thời khóa biểu. Nêu các thông số chính của một PCGD cho một cặp (lớp, môn học, buổi học) bao gồm: số tiết cần dạy và giáo viên được phân công dạy.

  - Vai trò và ý nghĩa của bảng phân phối tiết học chuẩn cho các khối lớp. Cách nhập phân phối tiết học chuẩn cho các khối lớp hệ thống.

  - Cách nhập bảng PCGD trên lưới theo mô hình nhóm và tổ giáo viên. Chú ý: đây là màn hình nhập dữ liệu phức tạp nhất của phần mềm, cần mô tả kỹ và cẩn thận cho người dùng. Đặc biệt chú ý 2 thao tác: Xóa một PCGD và thay đổi số tiết của một PCGD.

  - Lệnh kiểm tra và rà soát thông tin dữ liệu bảng PCGD đã nhập.

  Bài 4: Ràng buộc TKB và nhập thông tin ràng buộc thời khóa biểu

  - Phân loại các ràng buộc dữ liệu thời khóa biểu: ràng buộc môn học, ràng buộc giáo viên và các yêu cầu chung toàn trường.

  - Cách nhập thuộc tính môn học và gán cho từng lớp và khối lớp.

  - Ý nghĩa của khái niệm MaxEmpty và Total Empty.

  - Ý nghĩa của ngày nghỉ và buổi nghỉ trong yêu cầu giáo viên.

  - Nhập yêu cầu giáo viên và nhóm giáo viên.

  - Vai trò, ý nghĩa của các ràng buộc tiết học: HỌP, BẬN, NGHỈ, HẠN CHẾ

  Chú ý: Các ràng buộc môn học và giáo viên trong Thời khóa biểu có thể mâu thuẫn với nhau, phần mềm không tự nhận biết và không tự sửa sai được.

  Bài 5: Khái niệm Phòng học: Phòng bộ môn và phòng đa năng

  - Nêu ý nghĩa và định nghĩa các khái niệm:

  + Phòng học truyền thống

  + Phòng học bộ môn

  + Phòng đa năng

  - Mô hình phần mềm TKB với phòng học bộ môn và phòng đa năng.

  - Ý nghĩa của phòng học bộ môn và qui trình xếp thời khóa biểu trong phòng bộ môn của phần mềm.

  - Ý nghĩa của phòng học đa năng và qui trình xếp tiết trong phòng đa năng.

  - Mô hình phòng học bộ môn và đa năng là một phát triển kế thừa tự nhiên của mô hình thời khóa biểu truyền thống của các phiên bản TKB trước đây.

  Bài 6: Nhập thông tin liên quan đến phòng học

  - Lệnh nhập DS phòng học. Các thông tin trực tiếp liên quan đến phòng học.

  - Lệnh nhập tính chất phòng bộ môn. Chú ý các điều kiện kiểm tra chặt chẽ khi gán tính chất cho phòng bộ môn.

  - Lệnh phân công lớp học trong phòng bộ môn. Chú ý các điều kiện kiểm tra chặt chẽ khi phân công lớp học trong phòng bộ môn.

  Bài 7: Tổng quan các công việc chuẩn bị và xếp thời khóa biểu

  - Giới thiệu ý nghĩa và vai trò của các bước chuẩn bị cho việc xếp thời khóa biểu sau khi đã nhập xong dữ liệu:

  1. Kiểm tra dữ liệu đã nhập (bao gồm kiểm tra tính chính xác của dữ liệu nhập và các mâu thuẫn ràng buộc nếu có).

  2. ý nghĩa của CHÀO CỜ và KHÔNG HỌC trong việc tạo khuôn thời khóa biểu lớp học.

  3. Vì sao cần xếp trước một số môn học và một số tiết học.

  4. Lệnh xếp toàn bộ (SF).

  Bài 8: Kiểm tra dữ liệu và ràng buộc dữ liệu thời khóa biểu

  - Kiểm tra dữ liệu bảng PCGD đã nhập theo từng lớp học.

  - Lệnh Verify trong màn hình nhập bảng PCGD.

  - Lệnh kiểm tra ràng buộc thời khóa biểu mức toàn trường.

  - Lệnh kiểm tra ràng buộc của từng lớp học.

  - Lệnh kiểm tra ràng buộc của từng giáo viên.

  Bài 9: Tạo khuôn lớp học: xếp tiết CHÀO CỜ & KHÔNG HỌC

  - Ý nghĩa của tiết CHÀO CỜ.

  - Cách nhập/hủy tiết CHÀO CỜ (mức toàn trường).

  - Ý nghĩa tiết KHÔNG HỌC

  - Cách thiết lập các tiết KHÔNG HỌC cho toàn trường hoặc theo từng khối lớp.

  - Tinh chỉnh KHÔNG HỌC cho từng lớp học.

  Bài 10: Xếp trước môn học và xếp tiết GVCN

  - Lệnh xếp trước một môn học (1 tiết tại một vị trí cố định).

  - Lệnh xếp tiết giáo viên chủ nhiệm: ý nghĩa và cách thực hiện.

  Bài 11: Lệnh xếp tự động toàn bộ thời khóa biểu (SF)

  - Ý nghĩa, qui trình và thao tác với lệnh xếp toàn bộ thời khóa biểu (SF).

  - Các vấn đề cần chú ý: tiết Sinh hoạt đóng vai trò gì trong lệnh này, các ràng buộc môn học và giáo viên có bị phá vỡ khi thực hiện lệnh này hay không, các điều kiện kiểm tra ban đầu là những điều kiện nào?

  Bài 12: Giới thiệu các màn hình quan sát và tinh chỉnh thời khóa biểu

  - Giới thiệu 3 màn hình quan sát thời khóa biểu chính của phần mềm: Main Loop, Show All và Brows Teacher.

  - Khái niệm đồng bộ dữ liệu trong cửa sổ Main Loop.

  - Giới thiệu ngắn tất cả các nút lệnh và ô thông tin trên Info View của lớp và giáo viên trong 3 màn hình trên.

  - Khái niệm Ô TKB hiện thời (đang được kích hoạt) trên thời khóa biểu.

  - Cách di chuyển xem các thời khóa biểu khác trong các cửa sổ này.

  Bài 13: Giới thiệu màn hình quan sát dữ liệu Triple View

  - Giới thiệu màn hình quan sát dữ liệu Triple View khi có phòng bộ môn và đa năng.

  - Đồng bộ dữ liệu với bộ 3 thời khóa biểu (lớp - giáo viên - phòng học).

  - Lệnh tô màu theo phòng trên Main Loop và Triple View.

  - Mô tả lệnh Chuyển phòng, chú ý phân biệt 3 trường hợp tiết học trong phòng bộ môn, phòng đa năng hoặc phòng truyền thống.

  - Tạo tiết KHÔNG XẾP trên phòng học.

  - Lệnh ROX trên phòng học.

  - Lệnh tìm kiếm phòng học.

  Bài 14: Nhập, xóa, chỉnh dữ liệu trực tiếp trên thời khóa biểu

  - Mục đích: mô tả các thao tác nhập (xếp) trực tiếp dữ liệu và thao tác xóa dữ liệu trên ô thời khóa biểu (trên cả 3 màn hình, nhưng chú ý nói kỹ hơn trên Main Loop).

  - Thao tác xếp một tiết trên TKB lớp. Chú ý tham số chỉ là môn học.

  - Thao tác xếp một tiết trên TKB giáo viên. Chú ý tham số là một cặp (môn, lớp).

  - Các điều kiện vi phạm khi xếp tay: các điều kiện vật lý (cứng) và điều kiện ràng buộc logic (mềm).

  - Các lệnh xóa dữ liệu trên TKB lớp (1 ô, 1 môn và toàn bộ cả lớp).

  - Các lệnh xóa dữ liệu trên TKB giáo viên (1 ô, 1 lớp và toàn bộ một giáo viên).

  - Lệnh xóa TKB toàn trường. Chú ý là có thể thực hiện việc xóa thời khóa biểu của từng khối lớp hoặc một nhóm giáo viên nào đó.

  Bài 15: Các công cụ và lệnh làm việc trực tiếp với dữ liệu thời khóa biểu

  Mục đích: mô tả càng nhiều càng tốt các công cụ và tiện ích làm việc trên các màn hình Main Loop, Show All và Browse Teacher. Các công cụ này đóng vai trò chuyển đổi tư duy từ xếp TKB bằng tay sang bằng máy tính. Các công cụ có thể trình bày theo các nhóm lệnh sau đây:

  - Các lệnh phục vụ xem, điều khiển xem thông tin thời khóa biểu: Kiểu hiện thời khóa biểu, chuyển lớp, giáo viên, thực đơn môn học, giáo viên trên lóp, thực đơn lớp trên giáo viên, tô màu vị trí, địa điểm lớp học, xem thông tin chi tiết PCGD lớp, xem thông tin trạng thái xếp TKB hiện thời, ....

  - Các lệnh can thiệp trực tiếp trên TKB: các lệnh Pick trên lớp, giáo viên, lệnh khóa/hủy khóa dữ liệu.

  - Các lệnh hỗ trợ xếp TKB trực tiếp trên TKB: lệnh xếp tự động (X lớp, X giáo viên), lệnh Push Out (giải phóng 1 ô TKB), CX (xếp bằng được 1 tiết trên TKB

  - Lệnh xem gợi ý xếp, xem thông tin chi tiết lớp, giáo viên, xem các ràng buộc môn học trên lớp, kiểm tra mâu thuẫn ràng buộc thời khóa biểu.

  - Các lệnh Undo và Redo.

  - Lệnh xem nhanh TKB lớp và Giáo viên.

  Bài 16: Tinh chỉnh thời khóa biểu

  - Mô tả thao tác tinh chỉnh dữ liệu TKB, mục đích và cách thực hiện lệnh. Nêu chiến lược giải quyết vấn đề này trong phần mềm TKB (tinh chỉnh dữ liệu để làm gì, ai được lợi, ai không được lợi, nguyên tắc bù trừ và trả giá).

  - Tóm tắt 4 thuật toán chính của tinh chỉnh thời khóa biểu: CX, FPR, DPR và DR.

  - Mô tả chi tiết từng thuật toán trên: thao tác, nguyên tắc hoạt động, màn hình báo cáo kết quả lệnh.

  Chú ý: không cần mô tả kỹ thuật toán AllInOne.

  Bài 17: In ấn Thời khóa biểu

  - Tổng quan các phương án in TKB của phần mềm, khuôn dạng in.

  - Các lựa chọn của việc in thông tin trên ô TKB.

  - Mô tả lệnh in (lớp, giáo viên, phòng).

  - Mô tả hộp hội thoại Page Setup cho mỗi kiểu in TKB.

  Chú ý: có thể dùng lệnh đưa dữ liệu ra Excel coi như một lựa chọn khác của lệnh in.

  Bài 18: Một số tiện ích dữ liệu thời khóa biểu

  - Đặt/Hủy mật khẩu dữ liệu thời khóa biểu.

  - Chức năng lưu trữ 5 phương án thời khóa biểu trong phần mềm.

  - So sánh các phương án thời khóa biểu.

  - In ấn các phương án thời khóa biểu.

  - Mô tả lệnh Các tiện ích PCGD: ý nghĩa thực tế, cách thực hiện lệnh.

  Bài 19: Các chức năng và công cụ quản lý thời khóa biểu

  - Mô tả lệnh tìm kiếm lớp (mở rộng).

  - Mô tả lệnh tìm kiếm giáo viên (mở rộng).

  - Lệnh báo cáo thống kê tải dạy theo thời khóa biểu có tính đến các ngày nghỉ.

  Bài 20: Đưa dữ liệu ra Excel và dưới dạng HTML để chuyển lên Website nhà trường

  - Mô tả ý nghĩa và thao tác với lệnh đưa dữ liệu ra Excel. Nêu các tính năng mạnh và lựa chọn của lệnh xuất dữ liệu ra Excel.

  - Mô tả ý nghĩa và thao tác lệnh đưa dữ liệu ra HTML.

  - Cách đưa dữ liệu dạng HTML lên Website nhà trường.

  Bài 21: Lệnh RAD: ý nghĩa, chức năng và cách sử dụng

  - Định nghĩa khái niệm Lớp học bình thường và Lớp học đặc biệt. Vì sao có lớp học đặc biệt.

  - Cài đặt và định nghĩa lớp học đặc biệt trong phần mềm.

  - Mô tả ý nghĩa chính của lệnh RAD: phân bổ lại phòng học cho các tiết học truyền thống của các lớp học đặc biệt.

  - Các thao tác trong cửa sổ lệnh RAD.

  - Lệnh in TKB RAD toàn trường.

  - Phân tích và phân biệt rõ sự khác nhau giữa dữ liệu TKB chính thức và dữ liệu TKB RAD trong phần mềm: dữ liệu TKB chính thức là dữ liệu thời khóa biểu không có (hoặc chưa có) phòng học đặc biệt, không phân bổ phòng học. TKB RAD là dữ liệu sau khi đã phân bổ phòng học cho các lớp đặc biệt. Như vậy giữa dữ liệu TKB chuẩn và TKB RAD chỉ khác nhau tại các tiết học truyền thống của các lớp học đặc biệt.

  Bài 22: Kiểm tra lỗi, bảo hành và bảo trì hệ thống

  - Cách xử lý lỗi khi quên mật khẩu dữ liệu.

  - Cách xử lý khi gặp lỗi logic TKB (ví dụ trùng giờ, trùng tiết, thông tin hiện trên lớp và giáo viên không tương thích, ....

  - Các lỗi gặp thông thường khác (chú ý xem kỹ tài liệu “Câu hỏi và Trả lời”).

  Những phát triển mới trong TKB 6.0

  Hướng dẫn sử dụng TKB 6.0

  School@net   Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


  Những bài viết khác:  Lên đầu trang

   
  CÔNG TY CÔNG NGHỆ TIN HỌC NHÀ TRƯỜNG
   
  Phòng 804 - Nhà 17T1 - Khu Trung Hoà Nhân Chính - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
  Phone: 024.62511017 - 024.62511081
  Email: kinhdoanh@schoolnet.vn


  Bản quyền thông tin trên trang điện tử này thuộc về công ty School@net
  Ghi rõ nguồn www.vnschool.net khi bạn phát hành lại thông tin từ website này
  Site xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.