Hotline: 024.62511017

024.62511081

  Trang chủ   Sản phẩm   Phần mềm Dành cho nhà trường   Phần mềm Hỗ trợ học tập   Kho phần mềm   Liên hệ   Đăng nhập | Đăng ký

Tìm kiếm

 
Xem bài viết theo các chủ đề hiện có
 • Hỗ trợ khách hàng (140 bài viết)
 • Hoạt động của công ty (88 bài viết)
 • Sản phẩm mới (55 bài viết)
 • Mô hình & Giải pháp (38 bài viết)
 • IQB và mô hình Ngân hàng đề kiểm tra (119 bài viết)
 • Thông tin khuyến mại (8 bài viết)
 • Dành cho Giáo viên (110 bài viết)
 • Download - Archive- Update (57 bài viết)
 • Khám phá phần mềm (1 bài viết)
 • Dành cho cha mẹ học sinh (5 bài viết)
 • Phần mềm cho em (3 bài viết)
 • Làm quen với Tin học (1 bài viết)
 • Xem toàn bộ bài viết (626 bài viết)
 •  
  Đăng nhập/Đăng ký
  Bí danh
  Mật khẩu
  Mã kiểm traMã kiểm tra
  Lặp lại mã kiểm tra
  Ghi nhớ
   
  Quên mật khẩu | Đăng ký mới
   
  Thành viên có mặt
  Khách: 10
  Thành viên: 0
  Tổng cộng: 10
   
  Số người truy cập
  Hiện đã có 88880166 lượt người đến thăm trang Web của chúng tôi.

  Hướng dẫn sử dụng iTQmaker 3.0 - Phần mềm khởi tạo đề kiểm tra nhanh

  Ngày gửi bài: 08/07/2008
  Số lượt đọc: 13593

  iTQmaker là phần mềm có chức năng duy nhất là khởi tạo nhanh các đề kiểm tra từ CSDL ngân hàng câu hỏi. Người dùng phần mềm có thể mở bất kỳ CSDL đã có sẵn câu hỏi và mẫu đề kiểm tra và thực hiện được lệnh Tạo đề kiểm tra nhanh, một chức năng mới có từ phiên bản iQB 3.0.

  CHƯƠNG I.
  Về bộ phần mềm Ngân hàng đề thông minh - iQB Suite Software

  1.1. Bộ phần mềm iQB

  Phần mềm (Ngân hàng đề thông minh (iQB - itelligent Question Bank) là bộ phần mềm định hướng hỗ trợ quản lý học tập thông qua ngân hàng câu hỏi và đề kiểm tra của công ty Công nghệ Tin học nhà trường School@net. Đây là bộ các phần mềm của công ty định hướng xây dựng một công cụ tổng quát cho việc quản lý ngân hàng câu hỏi, đề kiểm tra theo các tiêu chuẩn quốc tế.

  Bộ phần mềm này dự kiến bao gồm các nhóm sản phẩm sau:

  - Các phần mềm iQBvới các phiên bản khác nhau. Đây là các sản phẩm chính của bộ phần mềm Ngân hàng đề thông minh. Các phiên bản khác nhau của phần mềm sẽ phục vụ cho các đối tượng sử dụng khác nhau với qui mô chức năng và dữ liệu khác nhau. Trước mắt các công ty phát hành phiên bản iQB Leodành cho các nhà trường và iQB Catdành cho giáo viên.

  - Phần mềm iTester. Đây là phần mềm cho phép thực hiện việc kiểm tra trực tuyến theo các đề kiểm tra trắc nghiệm đã được khởi tạo bởi các phần mềm iQB hoặc iTQMaker. Phần mềm iTester dự kiến sẽ phát hành theo 2 đóng gói: iTester ProiTester.

  - Phần mềm iTestMixercó chức năng xáo trộn câu hỏi của đề kiểm tra. Phần mềm này được phát hành độc lập.

  - Phần mềm iTQMakercó chức năng tạo nhanh đề kiểm tra theo mẫu đề kiểm tra từ CSDL ngân hàng câu hỏi. Phần mềm này được phát hành độc lập.

  - Các bộ dữ liệu ngân hàng câu hỏi chuẩn. Các bộ dữ liệu này có thể được đóng gói kèm theo các phần mềm hoặc có thể được phát hành độc lập với phần mềm.

  Hình ảnh dưới đây cho ta thấy quan hệ giữa các đối tượng chính của bộ sản phẩm Ngân hàng đề thông minh.

  1.2. Về phần mềm iTQmaker

  iTQmaker là phần mềm có chức năng duy nhất là khởi tạo nhanh các đề kiểm tra từ CSDL ngân hàng câu hỏi. Người dùng phần mềm có thể mở bất kỳ CSDL đã có sẵn câu hỏi và mẫu đề kiểm tra và thực hiện được lệnh Tạo đề kiểm tra nhanh, một chức năng mới có từ phiên bản iQB 3.0.

  CHƯƠNG II. Các chức năng chính

  2.1. Mở và đóng CSDL ngân hàng câu hỏi

  1. Màn hình khởi động phần mềm iTQmaker 3.0

  Sau khi cài đặt chương trình sẽ tạo một biểu tượng trên nền màn hình có dạng:

  Nháy đúp chuột lên biểu tượng này để khởi động phần mềm.

  Màn hình khởi động phần mềm iTQmaker có dạng sau đây.

  Hệ thống thực đơn và thanh công cụ của phần mềm khá đơn giản.

  Hình ảnh dưới đây mô tả thực đơn và các nút lệnh chính trên thanh công cụ của phần mềm.

  2. Mở CSDL

  Các bước thực hiện:

  Từ thực đơn kích Hệ thống, sau đó kích Mở ngân hàng câu hỏi. Hoặc có thể nháy nút lệnh trên thanh công cụ.

  Hộp hội thoại Open Question Bank xuất hiện cho phép tìm chọn tệp dữ liệu iQB cần mở.

  Tiếp theo hệ thống đưa ra cửa sổ Đăng nhập (Login) xác nhận quyền sử dụng ngân hàng đề bài. Nhập tên người sử dung và mật khẩu vào các mục yêu cầu.

  Kích Đăng nhập để xác định thông tin.

  Khi xác định thông tin, nếu thông tin xác định là đúng. hệ thống cho phép làm việc với ngân hàng đề bài. Nếu sai hệ thông đưa ra thông báo yêu cầu xác định lại thông tin đăng nhập.

  Chú ý:

  Khi lần đầu tiên khởi tạo mới CSDL, phần mềm sẽ chỉ tạo một Tên truy nhập (tài khoản) duy nhất là Admin với mật khẩu rỗngquyền truy nhập mức 0. Tên người sử dụng Adminnày không thể xóa hoặc thay đổi quyền và đóng vai trò người quản trị chính của CSDL. Phần mềm iTQmaker không cho phép thay đổi mật khẩu hay tạo người dùng mới của CSDL đang mở.

  3. Đóng CSDL

  Trong quá trình làm việc với CSDL, muốn mở một Ngân hàng câu hỏi khác hoặc thoát khỏi chương trình, phải đóng Ngân hàng câu hỏi hiện tại đang làm việc bằng cách:

  Từ thực đơn Hệ thống, kích Đóng ngân hàng câu hỏi hoặc có thể nhấn nút trên thanh công cụ.

  Chú ý:Khi Đóng ngân hàng câu hỏi, tất cả các giao diện khác đang làm việc đềubị đóng lại.

  2.2. Khởi tạo nhanh đề kiểm tra

  Khởi tạo đề kiểm tra nhanh là một chức năng mới của phần mềm iQB phiên bản 3.0. Chức năng này cho phép người dùng tạo rất nhanh các đề kiểm tra dựa trên các mẫu đề kiểm tra có sẵn trong CSDL. Điều kiện để thực hiện lệnh là đã nhập tối thiểu một mẫu đề kiểm tra trong ngân hàng câu hỏi.

  Thực hiện lệnh: Hệ thống ---> Khởi tạo đề kiểm tra.

  Màn hình chọn mẫu đề kiểm tra xuất hiện có dạng như hình dưới đây:

  Nếu là lần đầu tiên thực hiện lệnh, vị trí mẫu đề kiểm tra sẽ trống. Nháy chuột vào nút để làm xuất hiện màn hình cho phép chọn mẫu đề kiểm tra như sau:

  Chọn mẫu đề kiểm tra tương ứng và nháy nút Chấp nhận.

  Sau khi đã chọn xong mẫu đề kiểm tra nhấn nút Tiếp tục. Màn hình Tạo đề kiểm tra nhanh theo mẫu (chính) dạng sau xuất hiện.

  Đây sẽ là màn hình làm việc chính của lệnh. Tại đây người dùng sẽ được quyền khởi tạo “liên tục” các đề kiểm tra theo mẫu đã chọn sẵn cho đến khi nào ưng ý thì thôi.

  Nhấn nút Khởi tạođể sinh đề kiểm tra. Quá trình sinh đề kiểm tra sẽ được tiến hành từ một vài giây cho đến một vài phút tùy thuộc tốc độ CPU máy tính và độ lớn của đề kiểm tra. Khi đã tạo một đề kiểm tra màn hình dạng sau xuất hiện thông báo đã hoàn thành khởi tạo một đề kiểm tra.

  Sau khi sinh xong nhấn nút Xem đề KT để PrintPreview đề này trên màn hình. Nếu việc khởi tạo chưa ưng ý thì nháy lại nút Khởi tạođể phần mềm tiếp tục sinh lại đề kiểm tra. Nếu đề được tạo ưng ý rồi thì bấm nút Kết thúc để ghi lại kết quả.

  Chức năng Xem đề kiểm tra.

  Chức năng này chính là chức năng Xem trước đề kiểm tra (Print Preview) của phần mềm iQB.

  Màn hình xuất hiện như sau:

  Thanh công cụ trong cửa sổ này có một số nút lệnh có ý nghĩa như sau:

  - Các chế độ xem trang in trên màn hình: Có các chế độ xem như sau:

  - xem theo từng trang.

  - xem theo từng cặp 2 trang.

  - xem theo từng bộ 4 trang.

  - Phóng to, thu nhỏ:

  - chọn công cụ và nháy chuột trên trang để phóng to hoặc thu nhỏ tỷ lệ preview.

  - Thiết lập thông số trang in:

  Các thông tin định dạng trang in bao gồm thông tin máy in, kiểu giấy và hướng in trên trang giấy.

  - Xuất đề kiểm tra dưới dạng DOC:

  Chức năng này cho phép xuất thông tin trang in đề kiểm tra dưới dạng tệp có định dạng DOC, DOCX, RTF. Khả năng xuất trực tiếp Test ra văn bản dạng DOC và DOCX mới được đưa vào phần mềm từ phiên bản 3.0.

  - In trực tiếp ra máy in:

  - Thoát khỏi lệnh xe đề kiểm tra:

  Chức năng kết thúc tạo đề kiểm tra chính thức.

  Nếu đã ưng ý thì nháy nút Kết thúc để tiến hành ghi ra file đề kiểm tra này và kết thúc quá trình khởi tạo nhanh đề kiểm tra. Màn hình sẽ có dạng sau:

  Nhập tên tệp đề kiểm tra và thư mục lưu trữ và nhấn nút Đồng ý để ghi lại đề này và kết thúc lệnh. Chú ý: mặc định đề được tạo ra có tên Temp.qbt.

  2.3. Lựa chọn sinh đề kiểm tra

  Kích hoạt lệnh Hệ thống ---> Lựa chọn hoặc nút trên thanh công cụ để vào lệnh lựa chọn các tham số cho việc tạo đề kiểm tra của phần mềm.

  Màn hình tiếp theo cho phép điều chỉnh 2 tham số chính của việc sinh đề kiểm tra.

  Hai tham số chính bao gồm:

  - Có phân biệt câu hỏi Lý thuyết / Bài tập trong quá trình sinh đề hay không (mặc định Có).

  - Có phân biệt mức độ Khó – Dễ của câu hỏi trong quá trình sinh đề hay không (mặc định Không).

  Chú ý: các lựa chọn sinh đề kiểm tra này mới có từ phiên bản iQB 3.0. Các lựa chọn này được đưa ra để tạo ra sự mềm dẻo, linh hoạt hơn trong quá trình sinh đề kiểm tra.

  Tải phần mềm iTQmaker 3.0

  Hướng dẫn sử dụng phần mềm iTQmaker 3.0

  School@net  Sản phẩm liên quan:

  Luyện thi tiếng Anh
  630 000 VND

   Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


  Những bài viết khác:  Lên đầu trang

   
  CÔNG TY CÔNG NGHỆ TIN HỌC NHÀ TRƯỜNG
   
  Phòng 804 - Nhà 17T1 - Khu Trung Hoà Nhân Chính - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
  Phone: 024.62511017 - 024.62511081
  Email: kinhdoanh@schoolnet.vn


  Bản quyền thông tin trên trang điện tử này thuộc về công ty School@net
  Ghi rõ nguồn www.vnschool.net khi bạn phát hành lại thông tin từ website này
  Site xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.