Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.vnschool.net

Mô tả các FORM nhóm 3 - Kiểm tra trực tuyến, FORM Picture-Text-Sorting: Sắp xếp thứ tự hình ảnh, đoạn văn bản
04/11/2013

FORM này được thiết kế để mô phỏng một bài luyện đơn giản: sắp xếp lại thứ tự một dãy hình ảnh hay văn bản một cách chính xác.

Các bài luyện này có hầu hết trong các dạng kiến thức khác nhau và đuợc dùng rất nhiều trong nhà trường Tiểu học.


Chức năng của Form:

Chức năng chính của FORM là mô tả bài luyện sắp xếp lại một dãy các hình ảnh hoặc văn bản theo đúng thứ tự ban đầu của chúng.

Các dãy hình ảnh hay văn bản này được nhập theo đúng thứ tự ban đầu của chúng, FORM sẽ ngẫu nhiên hoán vị lại chúng, thể hiện trên màn hình. Người dùng có nhiệm vụ sắp xếp lại theo đúng thứ tự gốc.

Dữ liệu bắt buộc phải nhập vào FORM hoặc chuyển nhập từ tệp ADF.


Sử dụng Form

Nhập dữ liệu cho Form

Đây là giao diện của FORM khi sắp xếp các hình ảnh.


Phía trên màn hình là dãy các hình ảnh xếp theo hàng ngang, thứ tự đã bị thay đổi so với ban đầu. Nhiệm vụ là sắp xếp lại dãy này theo đúng thứ tự GỐC.

Thao tác như sau: nếu có 1 hình bị sai vị trí, người dùng sẽ sử dụng chuột kéo thả hình này đến vị trí chính xác của nó trong dãy hình ảnh trên. Tiếp tục làm công việc này cho đến khi dãy hình ảnh được sắp lại hoàn toàn.

Nút có chức năng sau: Nếu có 1 hình sai vị trí, phần mềm sẽ làm nhấp nháy hình ảnh này và số thứ tự phía dưới sẽ chuyển thành số thứ tự đúng trong một vài giây.

Sau khi thực hiện xong nháy nút để kiểm tra đúng hay sai.

Nháy nút để làm lại từ đầu bài luyện này.

Nháy nút để chuyển sang bài tiếp theo.

Đối với dãy các đoạn văn bản cần sắp xếp, giao diện sẽ có dạng sau:


Người dùng cần thực hiện thao tác sau: dùng chuột kéo thả một đoạn văn bản từ vị trí sai lên hoặc xuống vị trí đúng của văn bản này trên màn hình. Tiếp tục làm công việc này cho đến khi dãy các văn bản được sắp lại hoàn toàn.

Form cho phép thể hiện bài luyện theo 2 cách. Cách thứ 2 như sau:

Trong mô hình thể hiện này, dãy các đối tượng (text hoặc hình ảnh) ban đầu sẽ được sắp xếp ở hàng trên. Phía dưới là dãy các ô trống. HS làm bài luyện bằng cách dùng chuột kéo thả các đối tượng Text/Hình ảnh từ phía trên xuống đúng vị trí trong dãy ô ở phía dưới.

Nút có chức năng sau: Nếu có 1 đoạn văn bản sai vị trí, phần mềm sẽ làm sáng lên đoạn văn bản này và số thứ tự phía dưới sẽ chuyển thành số thứ tự đúng trong một vài giây.

Sau khi thực hiện xong nháy nút để kiểm tra đúng hay sai.

Nháy nút để làm lại từ đầu bài luyện này.

Nháy nút để chuyển sang bài tiếp theo.


Thao tác nhập dữ liệu trong FORM này như sau:

- Nhập tên tệp ADF (nếu có) tại dòng đầu tiên của cửa sổ trên.

- Cho phép nhập nhiều bộ dữ liệu. Nháy nút để bổ sung thêm mới một bộ dữ liệu. Nháy nút để xóa bộ dữ liệu cuối cùng.

- Chọn kiểu dữ liệu cần sắp xếp là hình ảnh hay văn bản tại vị trí Kiểu dữ liệu cần sắp xếp.

- Nhập yêu cầu chung tại vị trí Mô tả yêu cầu.

- Nếu là hình ảnh thì nháy nút Dãy hình ảnh để nhập DS các hình ảnh cần sắp xếp.


Chú ý dãy hình ảnh này được nhập theo đúng thứ tự GỐC.

- Nếu là văn bản thì nhập các đoạn văn bản này trong cửa sổ phía dưới, tại vị trí ghi Nhập thông tin văn bản.


Sau khi nhập xong nháy nút Chấp nhận để ghi lại kết quả.


Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường.URL của bài viết này::http://www.vnschool.net/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7333

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn