Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.vnschool.net

Phần mềm Cùng học toán 3 (Learning Math 3)
18/10/2006

Cùng học Toán 3 là một phần trọn vẹn kiến thức lóp 3 nằm trong phần mềm Cùng học Toán (Learning Math) đã được phát hành tháng 5 năm 2006 vừa qua. Cùng học và dạy Toán 3 là một phần trọn vẹn kiến thức lớp 3 nằm trong phần mềm Cùng học và dạy Toán (Learning & Teaching Math) đã được phát hành tháng 5 năm 2006 vừa qua. Hai module trên sẽ được đóng gói chung trong một phần mềm có tên là Cùng học Toán 3.

Tải miễn phí phiên bản chính thức Cùng học Toán 3
URL của bài viết này::http://www.vnschool.net/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=508

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn