Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.vnschool.net

Giới thiệu một số phần mềm công cụ hỗ trợ giảng dạy trên Cùng học
23/05/2015

Trên trang phần mềm giáo dục trực tuyến Cùng học có một lớp các phần mềm đặc biệt: phần mềm Công cụ Giáo viên.


Trên trang phần mềm giáo dục trực tuyến Cùng học có một lớp các phần mềm đặc biệt: phần mềm Công cụ Giáo viên. Đây là các phần mềm có tính năng đặc biệt cho phép giáo viên nhập trực tiếp dữ liệu đầu vào cho bài học hoặc chỉnh sửa các lựa chọn đầu vào cho bài học. Các dữ liệu do GV tự nhập có thể lưu lại trên máy tính để sử dụng nhiều lần và lâu dài.

Một số phần mềm công cụ có liên kết trực tiếp với các bộ từ điển, dữ liệu để có thể trợ giúp sinh nội dung bài học theo yêu cầu của giáo viên.

Hiện tại có gần 100 công cụ giáo viên đã được thiết lập trên trang Cùng học, dành cho giáo viên từ Mẫu giáo đến Tiểu học, THCS, THPT.

Để thuận tiện giới thiệu chúng tôi sẽ phân loại các phần mềm Công cụ trên Cùng học theo các nhóm và mô tả ý nghĩa theo từng nhóm phần mềm này.

Tóm tắt ý nghĩa, chức năng và tác dụng các phần mềm công cụ trong bảng sau.

Stt

Nhóm phần mềm

Mô tả ý nghĩa, nội dung

Ghi chú thêm

1.

Các công cụ hỗ trợ học và dạy các phép tính môn Toán Tiểu học.

Đây là nhóm các phần mềm công cụ mô phỏng 4 phép tính cộng, trừ, nhân, chia cho cấp Tiểu học. Giáo viên tạo, nhập dữ liệu đầu vào như các bài luyện để học sinh học tập và giảng dạy. Nhóm này có gần 30 phần mềm công cụ khác nhau.

Cộng, trừ 2 số thập phân theo hàng dọc

Tệp dữ liệu là plain text.

2.

Các công cụ hỗ trợ tập viết chữ Việt như Tập viết chữ Việt, tập chép, tập viết chữ và số, ...

Nhóm các công cụ hỗ trợ các phần kiến thức liên quan đến tập viết chữ trong chương trình SGK Tiếng Việt. Nhóm này bao gồm các phần mềm:

- Tập viết chữ Việt.

- Tập viết chữ cái và số

- Tập chép

- Tập viết 1, 2, 3

Tập viết chữ Việt

Các công cụ này đi kèm một bộ dữ liệu mô phỏng viết chữ lớn.

3.

Các công cụ tạo đề kiểm tra trắc nghiệm và tiến hành kiểm tra trực tuyến trên máy tính.

Đây là nhóm các phần mềm công cụ tạo và nhập các đề kiểm tra trắc nghiệm ngay trên Cùng học. Các phần mềm thuộc nhóm này:

- Trắc nghiệm trực tuyến, dạng kiểm tra nhanh.

- Trắc nghiệm trực tuyến, dạng kiểm tra đầy đủ.

- Trắc nghiệm Media trực tuyến, dạng kiểm tra nhanh.

- Trắc nghiệm Media trực tuyến, dạng kiểm tra đầy đủ.

Trắc nghiệm Media trực tuyến. Dạng kiểm tra nhanh

Dữ liệu là các tệp có khuôn dạng HTML.

4.

Nhóm các phần mềm công cụ hỗ trợ học thuộc lòng, luyện cấu tạo tiếng, từ.

Đây là nhóm các công cụ hỗ trợ các phần kiến thức khác của môn Tiếng Việt như học thuộc lòng, học chính tả, học cấu tạo tiếng và từ trong tiếng Việt.

Học thuộc lòng

Dữ liệu là các tệp binary có cấu trúc.

5.

Công cụ nhập dữ liệu cho các trò chơi Ô chữ, tìm từ Hangman và Sắp xếp từ.

Nhóm các phần mềm công cụ cho phép nhập dữ liệu đầu vào là các từ điển từ vựng cho các phần mềm trò chơi học tập bao gồm:

- Trò chơi Ô chữ Việt (có 2 công cụ).

- Trò chơi Tìm từ (Hang man).

- Trò chơi Sắp xếp từ (Word Sort).

Ô chữ Việt. Dành cho giáo viên. Dạng 1

Tệp dữ liệu là plain text.

6.

Nhóm các công cụ kiến tạo đầu vào cho các phần mềm trò chơi Math Games.

Đây là nhóm các phần mềm công cụ tạo dữ liệu cho các phần mềm Math Games, các trò chơi liên quan đến tư duy toán học. Nhóm này hiện có 7 phần mềm sau:

- Luyện trí nhớ toán học

- Điền số vào bảng

- Chọn số vào bảng

- Điền số vào dãy

- Chọn số vào dãy

- Toán đố

- Tìm quan hệ số

Tệp dữ liệu là plain text.

7.

Các phần mềm công cụ ghép chữ dành cho GV mầm non, mẫu giáo.

Nhóm phần mềm công cụ ghép chữ dành cho GV mầm non, mẫu giáo. Nhóm này có 2 phần mềm:

- Xếp chữ, ghép vần dành cho GV.

- Xếp chữ, ghép vần tự do.

Xếp chữ ghép vần dành cho giáo viên

Tệp dữ liệu là plain text.

8.

Nhóm phần mềm công cụ khai thác CSDL Ngân hàng câu hỏi để sinh các bài ôn luyện, kiểm tra nhanh.

Đây là nhóm các phần mềm khai thác trực tiếp tất cả các CSDL Ngân hàng câu hỏi hiện có trên iQB.net. Các công cụ này sẽ giúp GV khai thác một cách nhanh và hiệu quả nhất. Các nhóm phần mềm, công cụ khai thác đơn giản bao gồm:

- Ôn luyện trực tuyến.

- Kiêm tra nhanh.

- Kiểm tra kiến thức.

Nhóm này có gần 100 phần mềm.

Ôn luyện trực tuyến Sinh học 9

Các công cụ này không có dữ liệu đầu vào.

9.

Nhóm phần mềm công cụ tạo đề kiểm tra nhanh từ các CSDL Ngân hàng câu hỏi.

Đây là nhóm công cụ mạnh nhất trên Cùng học dành cho GV khai thác Ngân hàng câu hỏi trên iQB.net. Các công cụ này cho phép GV khởi tạo nhanh các đề kiểm tra thông qua các Mẫu đề hoặc trực tiếp từ Sơ đồ Test do GV tự khởi tạo. Sau khi tạo xong đề kiểm tra, GV có thể chỉnh sửa kết quả ngay trên màn hình thông qua 1 công cụ soạn thảo văn bản có sẵn trên Cùng học. Nhóm này bao gồm 31 công cụ tương ứng với 31 CSDL Ngân hàng câu hỏi hiện có trên Cùng học.

Tạo đề kiểm tra nhanh Luyện thi Tiếng Anh

Các công cụ này không có dữ liệu đầu vào, ngược lại kết quả được đưa ra dạng tệp HTML.URL của bài viết này::http://www.vnschool.net/modules.php?name=News&file=article&sid=7870

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn