Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.vnschool.net

Các chương trình tập huấn giáo viên của Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường 2015
20/04/2015

Đây là danh sách chương trình đạo tạo giáo viên của Công ty School@net.


Stt

Mã / Tên chương trình đào tạo

Đối tượng / thời gian

Mô tả ngắn

1.

Geogrbra / Hướng dẫn sử dụng phần mềm Toán học động Geogebra.

1 ngày.

GV dạy toán trong trường tiểu học, THCS, THPT

Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng phần mềm Geogebra để vẽ các hình động hỗ trợ giảng dạy môn Toán.

- Vẽ hình phẳng.

- Vẽ hình không gian.

- Làm việc với cửa sổ đại số CAS.

2.

BGDT / Thiết kê bài giảng điện tử.

1 buổi / 1 ngày.

GV trong nhà trường phổ thông.

Hướng dẫn các công cụ chính để giúp GV tự thiết kế 1 bài giảng điện tử trên máy tính (ví dụ sử dụng PowerPoint).

3.

BGDT2 / Thiết kê bài giảng điện tử elearning theo Adobe Presenter.

1 buổi / 1 ngày.

GV trong nhà trường phổ thông.

Hướng dẫn GV thiết kế bài giảng kết hợp với Adobe Presenter để xuất ra HTML (bài giảng elearning).

4.

Cunghoc / Hướng dẫn sử dụng trang phần mềm giáo dục trực tuyến Cùng học.

1 buổi / 1 ngày.

GV trong nhà trường phổ thông.

Hướng dẫn sử dụng trang phần mềm giáo dục trực tuyến Cùng học (cunghoc.vn).

5.

iQB80 / Hướng dấn sử dụng các phần mềm lõi của iQB 8.0

1 buổi / 1 ngày.

GV trong nhà trường phổ thông.

Hướng dẫn cụ thể các bước làm việc các phần mềm lõi chính của iQB 8.0:

- pm iQB Lion / Leo / Cat / Rabbit.

- pm iQB Quiz Maker.

- pm iQB Moon.

6.

TVCV / Hướng dẫn các phần mềm tập viết chữ Việt

1 buổi.

GV đang dạy các lớp 1, 2, 3 trong nhà trường tiểu học.

Hướng dẫn các phần mềm tập viết chữ Việt của công ty School@net:

- Tập viết chữ Việt 1, 2, 3.

- TViet Lesson.

- TVBook.

7.

iQB.net / Khai thác Ngân hàng câu hỏi trên mạng iQB.net

1 buổi.

GV trong nhà trường phổ thông.

Hướng dẫn sử dụng các công cụ chính trên Cùng học khai thác CSDL của iQB.net.

8.

DTV / Học, Dạy Tiếng Việt

1 buổi / 1 ngày

GV đang dạy các lớp 1, 2, 3, 4, 5 trong nhà trường tiểu học.

Hướng dẫn sử dụng bộ phần mềm Dạy Tiếng Việt 1, 2, 3, 4, 5.

9.

MathTH / Học Dạy Toán Tiểu học

1 buổi / 1 ngày

GV đang dạy các lớp 1, 2, 3, 4, 5 trong nhà trường tiểu học.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm hỗ trợ Học và Dạy Toán Tiểu học.

- Học và Dạy Toán 1, 2, 3, 4, 5.

- Bài giảng toán Math Lesson.

- iMath.

10.

Cabri 3D / Hướng dẫn sử dung phần mềm vẽ hình động trong không gian Cabri 3D.

1 buổi.

GV dạy toán trong trường tiểu học, THCS, THPT

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Cabri 3D vẽ hình học động trong không gian 3D.

 URL của bài viết này::http://www.vnschool.net/modules.php?name=News&file=article&sid=7853

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn