Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.vnschool.net

Mô hình và giải pháp phần mềm mô phỏng việc HỌC và DẠY môn TOÁN Tiểu học. Phần VII
01/03/2009

Bùi Việt Hà, công ty Công nghệ Tin học Nhà trường

Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường là công ty chuyên sản xuất và thiết kế phần mềm giáo dục cho các nhà trường và học sinh Việt Nam. Trong số các phần mềm giáo dục đã được thiết kế tại công ty, nhóm phần mềm hỗ trợ học và dạy môn TOÁN cấp Tiểu học là các phần mềm được coi là đồ sộ nhất, được thiết kế công phu nhất và cũng là bộ phần mềm có lịch sử phát triển dài nhất.


Mô hình và giải pháp phần mềm mô phỏng việc HỌC và DẠY môn TOÁN Tiểu học. Phần I

Mô hình và giải pháp phần mềm mô phỏng việc HỌC và DẠY môn TOÁN Tiểu học. Phần II

Mô hình và giải pháp phần mềm mô phỏng việc HỌC và DẠY môn TOÁN Tiểu học. Phần III

Mô hình và giải pháp phần mềm mô phỏng việc HỌC và DẠY môn TOÁN Tiểu học. Phần IV

Mô hình và giải pháp phần mềm mô phỏng việc HỌC và DẠY môn TOÁN Tiểu học. Phần V

Mô hình và giải pháp phần mềm mô phỏng việc HỌC và DẠY môn TOÁN Tiểu học. Phần VI

10. Mô hình bài giảng TOÁN với lõi là các hoạt động HỌC và DẠY

Một trong những thiết kế độc đáo nhất của bộ phần mềm hỗ trợ học và dạy TOÁN tiểu học là khái niệm BÀI GIẢNG TOÁN (Math Lesson).

1. Mô hình BÀI GIẢNG

Mô hình Bài giảng trong phần mềm được thiết kế dựa trên khái niệm lõi là các HOẠT ĐỘNG học và dạy. Mỗi HOẠT ĐỘNG như vậy là một tổ hợp của 3 yếu tố ghép nối với nhau lại là:

Chủ đề kiến thức lõi + Mô phỏng (FORM) + Thuật toán sinh dữ liệu.

Thông thường mỗi hoạt động sẽ tương ứng với 1 chủ đề kiến thức + 1 FORM + 1 thuật toán. Nhưng không nhất thiết phải như vậy. Có thể xảy ra trường hợp 1 HOẠT ĐỘNG sẽ tương ứng gắn với nhiều thể hiện (FORM) và với nhiều thuật toán sinh dữ liệu khác nhau.

 

 

Ví dụ sau mô tả một Hoạt động đơn với một mô phỏng và một thuật toán duy nhất được cài đặt:

 

Như vậy khái niệm HOẠT ĐỘNG (tiếng Anh gọi là ACTION) là một khái niệm mới rất quan trọng của phần mềm mô phỏng. Một tập hợp (hay danh sách) các Hoạt động sẽ được gọi là một Bài giảng.

Trong mô hình thiết kế của chúng tôi, mỗi bài giảng TOÁN sẽ bao gồm một hoặc một vài hoạt động học và dạy của giáo viên được sắp xếp theo một thứ tự nhất định.

Sơ đồ tổng quát của một bài giảng toán có dạng như sau:

 

Mỗi BÀI GIẢNG TOÁN lại được lưu trữ trong một tệp (file) riêng biệt, các tệp này có phần mở rộng là *.math.

Việc đưa ra khái niệm Bài giảng TOÁN là một phát triển đột phá nhất của bộ phần mềm mô phỏng HỌC và DẠY môn TOÁN bậc Tiểu học. Với việc đưa ra khái niệm này, giáo viên sẽ hoàn toàn chủ động trong việc thiết kế nội dung các bài giảng của mình khi dạy trên lớp cùng máy tính.

Trong phần mềm DẠY TOÁN 1, 2, 3, 4, 5 chúng tôi đã tạo sẵn 817 bài học tương ứng với 817 tiết học chính xác đến từng tiết của sách giáo khoa TOÁN 1, 2, 3, 4, 5.

Các tệp math file được lưu trong thư mục Maths nằm trong thư mục gốc của phần mềm như sau:

 

Giáo viên có thể thay đổi nội dung các tệp bài giảng này bằng phần mềm BÀI GIẢNG TOÁN (Math Lesson).

Như vậy với bộ phần mềm DẠY TOÁN 1, 2, 3, 4, 5 các giáo viên đã có sẵn tất cả các bài giảng toán tương ứng với tất cả các tiết học của bộ sác giáo khoa môn TOÁN. Toàn bộ các bài giảng sẽ bao gồm:

- 134bài giảng cho TOÁN 1.

- 168bài giảng cho TOÁN 2.

- 169bài giảng cho TOÁN 3.

- 175bài giảng cho TOÁN 4.

- 171bài giảng cho TOÁN 5.

Tổng số là 817bài giảng đã được thiết lập.

2. Danh sách và mã ký hiệu các ACTION của phần mềm

Để tạo điều kiện cho các giáo viên dễ dàng thiết lập nội dung các bài giảng, chúng tôi đã thiết lập sẵn một danh sách các HOẠT ĐỘNG (gọi là ACTION LIST) dùng làm nguồn dữ liệu cho bài giảng.

Danh sách ACTION LIST trong Bài giảng TOÁN được phân loại theo 3 mức sau:

 

Trong sơ đồ dưới đây chúng ta nhìn rõ toàn bộ việc phân loại của ACTION theo 3 mức Nhóm chủ đề - Lớp - Học kỳ.

 

Toàn bộ các ACTION LIST được chia thành 10 nhóm chủ đề sau:

 

Mỗi nhóm chủ đề sẽ có MÃ chủ đề bao gồm một hoặc hai ký tự.

Sau khi phân loại theo nhóm chủ đề, lớp và học kỳ, bản thân các ACTION sẽ được phân bổ, phân cấp theo 3 mức.

Hình ảnh dưới đây cho ta nhìn thấy mô hình 3 mức phân cấp của ACTION LIST trong phần mềm.

 

Dưới đây là hình ảnh một bảng các ACTION được thiết lập sẵn trong phần mềm thuộc nhóm P - 4 phép toán, lớp 2, học kỳ 1.

 

Mỗi ACTION sẽ tương ứng với một MÃ (ID) duy nhất để phân biệt với các ACTION khác trong hệ thống. Thông thường mã chủ đề được bắt đầu bằng ký tự của nhóm chủ đề tương ứng. Nhóm hai chữ số sau chỉ ra khối lớp và học kỳ tương ứng với chủ đề kiến thức này.

Ý nghĩa của mã ACTION như trong sơ đồ sau:


Các bài viết khác:

Mô hình và giải pháp phần mềm mô phỏng việc HỌC và DẠY môn TOÁN Tiểu học. Phần I

Mô hình và giải pháp phần mềm mô phỏng việc HỌC và DẠY môn TOÁN Tiểu học. Phần II

Mô hình và giải pháp phần mềm mô phỏng việc HỌC và DẠY môn TOÁN Tiểu học. Phần III

Mô hình và giải pháp phần mềm mô phỏng việc HỌC và DẠY môn TOÁN Tiểu học. Phần IV

Mô hình và giải pháp phần mềm mô phỏng việc HỌC và DẠY môn TOÁN Tiểu học. Phần V

Mô hình và giải pháp phần mềm mô phỏng việc HỌC và DẠY môn TOÁN Tiểu học. Phần VI

Mô hình và giải pháp phần mềm mô phỏng việc HỌC và DẠY môn TOÁN Tiểu học. Phần VII

Mô hình và giải pháp phần mềm mô phỏng việc HỌC và DẠY môn TOÁN Tiểu học. Phần VIIIURL của bài viết này::http://www.vnschool.net/modules.php?name=LearningMath&file=article&sid=3030

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn