Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.vnschool.net

CÙNG HỌC VÀ DẠY TOÁN - phần mềm không thể thiếu của mỗi giáo viên Tiểu học - Phần 6 - Lớp 1
27/06/2006

V. Khả năng hỗ trợ của phần mềm CÙNG HỌC & DẠY TOÁN trong chương trình môn Toán bậc Tiểu học

Trong phần này sẽ mô tả chi tiết khả năng hỗ trợ của bộ phần mềm Cùng học Toán + Cùng học và dạy Toán cho giáo viên bậc Tiểu học theo chương trình khi giảng dạy trên lớp. Chúng tôi căn cứ dựa trên bộ sách giáo khoa Toán Tiểu học mới do Nhà xuất bản giáo dục ấn hành năm 2006. Hiện tại bộ phần mềm chỉ hỗ trợ cho các dạng toán cộng, trừ, nhân, chia các số dạng phép toán trực tiếp. Trong tương lai chúng tôi sẽ phát triển phần mềm này để có thể hỗ trợ cho các phạm vi kiến thức còn lại của chương trình.

Chú thích cho các ký hiệu trong bảng:

Chưa hỗ trợ:

Hỗ trợ học sinh ôn luyện và làm bài tập:

Hỗ trợ giáo viên giảng dạy một phần:

Hỗ trợ giáo viên giảng dạy toàn phần:

CHƯƠNG TRÌNH LỚP 1:


STT Nội dung

Hỗ trợ

Chương 1: Các số đến 10. Hình vuông, hình tam giác, hình tròn

1 Tiết học đầu tiên
2 Nhiều hơn, ít hơn
3 Hình vuông, hình tròn
4 Hình tam giác
5 Các số 1, 2, 3
6 Các số 1, 2, 3, 4, 5
7 Bé hơn. Dấu <
8 Lớn hơn. Dấu >
9 Bằng nhau. Dấu =
10 Số 6
11 Số 7
12 Số 8
13 Số 9
14 Số 0
15 Số 10

Chương 2: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10

16 Phép cộng trong phạm vi 3
17 Phép cộng trong phạm vi 4
18 Phép cộng trong phạm vi 5
19 Số 0 trong phép cộng
20 Phép trừ trong phạm vi 3
21 Phép trừ trong phạm vi 4
22 Phép trừ trong phạm vi 5
23 Số 0 trong phép trừ
24 Phép cộng trong phạm vi 6
25 Phép trừ trong phạm vi 6
26 Phép cộng trong phạm vi 7
27 Phép trừ trong phạm vi 7
28 Phép cộng trong phạm vi 8
29 Phép trừ trong phạm vi 8
30 Phép cộng trong phạm vi 9
31 Phép trừ trong phạm vi 9
32 Phép cộng trong phạm vi 10
33 Phép trừ trong phạm vi 10
34 Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10

Chương 3: Các số trong phạm vi 100. Đo độ dài. Giải bài toán.

35 Điểm. Đoạn thẳng
36 Độ dài đoạn thẳng
37 Thực hành đo độ dài
38 Một chục. Tia số
39 Mười một, mười hai
40 Mười ba, mười bốn, mười lăm
41 Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín
42 Hai mươi. Hai chục
43 Phép cộng dạng 14 + 3
44 Phép trừ dạng 17 – 3
45 Phép trừ dạng 17 – 7
46 Bài toán có lời văn
47 Giải toán có lời văn
48 Xăngtimet. Đo độ dài
49 Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước
50 Các số tròn chục
51 Cộng các số tròn chục
52 Trừ các số còn chục
53 Điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình
54 Các số có hai chữ số
55 So sánh các số có hai chữ số
56 Bảng các chữ số từ 1 đến 100
57 Giải toán có lời văn (tiếp theo)

Chương 4: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100. Đo thời gian

58 Phép cộng trong phạm vi 100 (Cộng không nhớ)
59 Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ)
60 Các ngày trong tuần lễ
61 Cộng, trừ (không nhớ) trong phạm vi 100
62 Đồng hồ. Thời gian
63 Ôn tập: Các số đến 10
64 Ôn tập: Các số đến 100

Các bài viết liên quan khác:

Giới thiệu màn hình mô phỏng các dạng toán Tiểu học.

Các tính năng chính của hai sản phẩm phần mềm mới.

Nội dung chi tiết của Cùng học Toán và Cùng học & Dạy Toán.

Các dạng toán đã được mô phỏng và cách sử dụng.

Mô hình sử dụng phần mềm trên thực tế hỗ trợ học và dạy.

Khả năng hỗ trợ của phần mềm trong chương trình môn Toán bậc Tiểu học.URL của bài viết này::http://www.vnschool.net/modules.php?name=LearningMath&file=article&sid=295

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn