Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.vnschool.net

CÙNG HỌC VÀ DẠY TOÁN - phần mềm không thể thiếu của mỗi giáo viên Tiểu học - Phần 5
27/06/2006

IV. Mô hình sử dụng phần mềm trên thực tế

Như vậy chúng ta đã thấy rất rõ ràng phần mềm Cùng học và dạy Toán là một công cụ rất tốt hỗ trợ giáo viên trong quá trình giảng dạy trên lớp. Kết hợp với Cùng học Toán, bộ hai sản phẩm này sẽ mang đến cho các nhà trường và giáo viên tiểu học một cách nhìn mới và tiếp cận mới trong việc bước đầu ứng dụng CNTT trong công tác giảng dạy của mình.

Trong phần này chúng tôi đưa ra một số mô hình có thể áp dụng trên thực tế việc đưa phần mềm này vào các lớp học như thế nào. Vì điều kiện trang bị cơ sở vật chất của các nhà trường rất khác nhau do vậy qua trình thử nghiệm đưa các ứng dụng CNTT vào giảng dạy cũng khác nhau. Tại đây chúng tôi sẽ đưa ra một số mô hình hay gặp trên thực tế tại các nhà trường và đề xuất cách tiến hành cài đặt phần mềm và cách tiến hành giảng dạy trên mô hình này.


1. Mô hình: phòng học chuẩn

Trong mô này, các giáo viên đứng lớp sẽ có 01 máy tính kết nối với hệ thống máy chiếu đa năng ngay trong lớp học. Trong máy tính giáo viên sẽ cài đặt phần mềm Cùng học và dạy Toán. Phần mềm này sẽ đồng hành cùng giáo viên trong suốt thời gian giảng dạy trên lớp của mình. Giáo viên trong khi dạy sẽ kết hợp giữa việc viết bảng và trình diễn phần mềm trên máy tính. Nếu giáo viên có thể biên soạn phần giảng dạy của mình (giáo án điện tử) riêng biệt và kết hợp giảng trên nền của các mô phỏng của phần mềm Cùng học và dạy Toán thì rất tốt. Giáo viên có thể gọi học sinh lên thực hiện phép toán trực tiếp với phần mềm ngay tại máy tính trên bàn giáo viên. Đây là mô hình tương đối khả thi trong các nhà trường tiểu học của Việt Nam hiện nay.

2. Mô hình phòng máy tính chuẩn

Trong mô hình này, giáo viên giảng dạy trong một phòng học đã lắp đặt một hệ thống các máy tính dành cho giáo viên và học sinh. Mỗi máy tính sẽ do một hoặc hai học sinh phụ trách. Máy tính giáo viên có kết nối với hệ thống máy chiếu đa năng đã được phóng to trên màn hình. Khi đó tất cả các máy của giáo viên cũng như học sinh đều nên cài đặt phần mềm Cùng học và dạy Toán. Ngoài ra trên các máy của học sinh sẽ cài đặt bổ sung phần mềm Cùng học Toán. Khi giảng dạy, giáo viên sẽ khởi động phần mềm Cùng học và dạy Toán, học cũng chạy phần mềm này. Phần mềm này sẽ giúp giáo viên trong khi giảng dạy trên lớp và học sinh có thể thực hành ngay tại lớp với sự hướng dẫn của giáo viên. Ngoài ra trong các tiết học ôn luyện hoặc làm bài tập, giáo viên yêu cầu học sinh chạy phần mềm Cùng học Toán để làm bài tập theo các phạm vi kiến thức do giáo viên đề xuất.

3. Mô hình phòng máy tính bình thường

Một mô hình khác: lớp học trong phòng máy tính. Giáo viên không có máy tính riêng, mỗi học sinh có một máy tính. Trong trường hợp này các máy học sinh sẽ cài đặt phần mềm Cùng học Toán. Giáo viên tiến hành giảng dạy như bình thường nhưng khi kiểm tra hoặc ôn luyện thì giáo viên hướng dẫn cả lớp làm bài tập theo phần mềm.

Các bài viết liên quan khác:

Giới thiệu màn hình mô phỏng các dạng toán Tiểu học.

Các tính năng chính của hai sản phẩm phần mềm mới.

Nội dung chi tiết của Cùng học Toán và Cùng học & Dạy Toán.

Các dạng toán đã được mô phỏng và cách sử dụng.

Mô hình sử dụng phần mềm trên thực tế hỗ trợ học và dạy.

Khả năng hỗ trợ của phần mềm trong chương trình môn Toán bậc Tiểu học.URL của bài viết này::http://www.vnschool.net/modules.php?name=LearningMath&file=article&sid=294

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn