Schlnet.gif (34654 bytes)

BLUETWO.gif (1890 bytes)


Hướng dẫn sử dụng


- Dùng chuột kéo các số từ 1 đến 9 ở thanh bên phải đưa vào vị trí ô muốn đặt.