Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.vnschool.net

Hướng dẫn sửa lỗi: Chuyển đổi dấu của chữ số thập phân về dấu chấm
22/10/2019

Cách quy chuẩn dấu hiện nay giữa các nước là không đồng bộ. Chẳng hạn như ở Việt Nam dấu "," dùng để ngăn cách thập phân, trong khi dấu  "." dùng để phân cách hàng nghìn, triệu, tỷ. Nhưng ở một số nước Châu Âu hoặc Mỹ, dấu "." lại có tác dụng phân cách thập phân, trong khi dấu "," lại để ngăn cách hàng nghìn, triệu, tỷ, v.v... Bài viết này sẽ hướng dẫn thay đổi dấu chấm và dấu phẩy theo đúng chuẩn.


Nếu gặp lỗi thay đổi dấu chấm và dấu phẩy phần mềm báo như sau:

1. Sửa lỗi dấu chấm, dấu phẩy trên Win 7:

- Bước 1 vào nút Home chọn Control Panel

- Bước 2:

Vào phần Clock, Language and Region.

- Bước 3 chọn

Region and Language

Bước 4

Thay đổi Language về ENGLISH (United States)

2. Sửa lỗi dấu chấm, dấu phẩy trên Win 10:

- Bước 1: Nhấn Start chọn Settings

- Bước 2: Chọn Times & Language

- Bước 3: Chọn Region

- Bước 4: Chọn Additional date, time & regional settings

- Bước 5: Chọn Region

- Bước 5: Chọn Format: English (Untied States)

- Chọn tab Administrative. Trong mục Language for non-Unicode programs, chọn English (Untied States)URL của bài viết này::http://www.vnschool.net/modules.php?name=News&file=article&sid=8248

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn