Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.vnschool.net

Nhóm phần mềm luyện trí nhớ, luyện khả năng quan sát tự nhiên dành cho lứa tuổi mầm non, mẫu giáo trên Cùng học
16/06/2015

Bài viết này mô tả nhóm các phần mềm luyện trí nhớ, luyện khả năng quan sát tự nhiên dành cho lứa tuổi mầm non, mẫu giáo trên Cùng học. Các phần mềm này hoặc cho các cháu tự chơi, học hoặc do giáo viên hay cha mẹ hướng dẫn.


 

Stt

Tên và biểu tượng phần mềm

Chức năng chính

URL

1.

Những ngày đáng nhớ trong năm

Những ngày đáng nhớ trong năm

Phần mềm trò chơi nối hình theo chủ đề tìm hiểu những ngày đáng nhớ trong năm. Phía trên là các hình ảnh mô tả các ngày lễ đáng nhớ, phía dưới là các từ tiếng Việt tương ứng với ngày lễ đó. Có thể nháy lên hình loa để nghe từ này. Nhiệm vụ của HS là nối hình với từ tương ứng. Thao tác: nháy chuột lên 1 hình tròn đen nhỏ để tạo đoạn nối giữa hai hình và từ này. Làm xong nháy nút Kiểm tra để biết đúng hay sai. Làm xong nháy nút mũi tên để chuyển sang bài luyện tiếp theo.

http://cunghoc.vn/baihoc/2352-14230544561551423054456155-nhung-ngay-dang-nho-trong-nam.html#baihoc

http://bit.ly/1GrkmbC

 

2.

Quan sát và nhớ

Quan sát và nhớ

Bài học này rèn luyện kỹ năng quan sát và nhớ. Qui trình thực hiện bài học như sau:

- Khi bắt đầu, hàng phía dưới cùng sẽ hiện 4 hình ảnh tương ứng với các đồ vật, đồ dùng, cây cối, thú vật quen thuộc.

- HS phải quan sát các hình đồ vật này. Chúng sẽ chỉ hiện ra trong 10 giây rồi mất đi.

- Sau đó phía trên sẽ hiện ra 8 đồ vật. Nhiệm vụ của HS là nhớ và tìm lại hình ảnh 4 đồ vật đã hiện tại hàng dưới và kéo xuống hàng dưới này.

- Khi kéo xuống đủ 4 hình thì phần mềm sẽ thông báo ngay đúng / sai.

- Nháy nút có hình >> để làm bài tiếp theo.

Phần mềm tự động sinh bài học từ 1 từ điển tranh – từ lớn các đồ dùng, đồ vật, cây cối, động vật.

http://cunghoc.vn/baihoc/218-14230544561551423054456155-quan-sat-va-nho.html#baihoc

http://bit.ly/1FIuOYs

 

3.

Nhận biết hình học

Nhận biết hình học

Bài học nhận dạng, tập đếm hình bằng cách lật các ô theo yêu cầu. Phía trên là câu hỏi, yêu cầu của bài luyện, có thể bấm vào loa để nghe yêu cầu. Sau đó các bé bắt đầu làm bài bằng cách nháy lên ô để lật ô này. Nháy lần thứ 2 để đóng lại. Bé phải lật được đúng ô và số lượng ô theo yêu cầu. Làm xong nháy nút Kiểm tra để biết đúng hay sai. Nếu sai có thể làm lại bài luyện này. Làm xong nháy nút mũi tên để chuyển bài tiếp theo.

http://cunghoc.vn/baihoc/219-14230543840591423142293207-nhan-biet-hinh-hoc.html#baihoc

http://bit.ly/1QFz9AQ

 

 

4.

Luyện trí nhớ: thiên nhiên

Luyện trí nhớ: thiên nhiên

Bài học này dưới dạng trò chơi luyện trí nhớ. HS cần lật hết các quân bài trên hình. Bên dưới là hình ảnh liên quan đến các hiện tượng thiên nhiên, thời tiết. HS cần nhớ vị trí của 2 hình giống nhau và lật liên tiếp 2 hình này. Lật hết các ô trên màn hình là kết thúc 1 bài học. Nháy nút mũi tên để chuyển sang bài chơi tiếp theo. Phần mềm lưu lại thời gian chơi và số lần lật hình. Bạn nào lật được tất cả các ô với thời gian nhanh nhất và số lần lật hình ít nhất là người có trí nhớ tốt.

http://cunghoc.vn/baihoc/5-14230544561551423054456155-luyen-tri-nho-thien-nhien-.html#baihoc

http://bit.ly/1L0XRNw

 

5.

Luyện trí nhớ: người thân xung quanh em

Luyện trí nhớ: người thân xung quanh em

Bài học này dưới dạng trò chơi luyện trí nhớ. HS cần lật hết các quân bài trên hình. Bên dưới là hình ảnh người thân, bạn bè của em. HS cần nhớ vị trí của 2 hình giống nhau và lật liên tiếp 2 hình này. Lật hết các ô trên màn hình là kết thúc 1 bài học. Nháy nút mũi tên để chuyển sang bài chơi tiếp theo. Phần mềm lưu lại thời gian chơi và số lần lật hình. Bạn nào lật được tất cả các ô với thời gian nhanh nhất và số lần lật hình ít nhất là người có trí nhớ tốt.

http://cunghoc.vn/baihoc/4-14230544561551423054456155-luyen-tri-nho-nguoi-than-xung-quanh-em.html#baihoc

http://bit.ly/1IuGBgc

 

 

6.

Luyện trí nhớ: đồ vật

Luyện trí nhớ: đồ vật

Bài học này dưới dạng trò chơi luyện trí nhớ. HS cần lật hết các quân bài trên hình. Bên dưới là hình ảnh các đồ vật, đồ dùng hàng ngày xung quanh. HS cần nhớ vị trí của 2 hình giống nhau và lật liên tiếp 2 hình này. Lật hết các ô trên màn hình là kết thúc 1 bài học. Nháy nút mũi tên để chuyển sang bài chơi tiếp theo. Phần mềm lưu lại thời gian chơi và số lần lật hình. Bạn nào lật được tất cả các ô với thời gian nhanh nhất và số lần lật hình ít nhất là người có trí nhớ tốt.

http://cunghoc.vn/baihoc/3-14230544561551423054456155-luyen-tri-nho-do-vat.html#baihoc

http://bit.ly/1JJfrDO

 

 

7.

Luyện trí nhớ: Sinh học

Luyện trí nhớ: Sinh học

Giao diện chính:

Bài học này dưới dạng trò chơi luyện trí nhớ. HS cần lật hết các quân bài trên hình. Bên dưới là hình ảnh các loại cây cối, động vật, hoa quả. HS cần nhớ vị trí của 2 hình giống nhau và lật liên tiếp 2 hình này. Lật hết các ô trên màn hình là kết thúc 1 bài học. Nháy nút mũi tên để chuyển sang bài chơi tiếp theo. Phần mềm lưu lại thời gian chơi và số lần lật hình. Bạn nào lật được tất cả các ô với thời gian nhanh nhất và số lần lật hình ít nhất là người có trí nhớ tốt.

http://cunghoc.vn/baihoc/2-14230543665431423054366544-luyen-tri-nho-sinh-hoc.html#baihoc

http://bit.ly/1Jjwhup

 

8.

Luyện trí nhớ: Phép tính cộng

Luyện trí nhớ: Phép tính cộng

Giao diện chính:

Phần mềm dạng trò chơi luyện trí nhớ. HS cần lật hết các quân bài trên hình. Bên dưới là hình ảnh các chữ số hoặc 1 phép cộng đơn giản. HS cần nhớ vị trí của số hạng giống nhau hoặc bằng nhau và lật liên tiếp 2 hình này. Lật hết các ô trên màn hình là kết thúc 1 bài học. Khi lật hết được các ô thì có thể nháy nút mũi tên để chuyển sang bài chơi tiếp theo. Phần mềm lưu lại thời gian chơi và số lần lật hình. Bạn nào lật được tất cả các ô với thời gian nhanh nhất và số lần lật hình ít nhất là người có trí nhớ tốt.

http://cunghoc.vn/baihoc/35-14230543840591423054384059-luyen-tri-nho-phep-tinh-cong.html#baihoc

http://bit.ly/1KIAFjS

 

9.

Luyện trí nhớ: Phép tính trừ

Luyện trí nhớ: Phép tính trừ

Giao diện chính:

Phần mềm dạng trò chơi luyện trí nhớ. HS cần lật hết các quân bài trên hình. Bên dưới là hình ảnh các chữ số hoặc 1 phép trừ đơn giản. HS cần nhớ vị trí của số hạng giống nhau hoặc bằng nhau và lật liên tiếp 2 hình này. Lật hết các ô trên màn hình là kết thúc 1 bài học. Khi lật hết được các ô thì có thể nháy nút mũi tên để chuyển sang bài chơi tiếp theo. Phần mềm lưu lại thời gian chơi và số lần lật hình. Bạn nào lật được tất cả các ô với thời gian nhanh nhất và số lần lật hình ít nhất là người có trí nhớ tốt.

http://cunghoc.vn/baihoc/183-14230543840591423054384059-luyen-tri-nho-phep-tinh-tru.html#baihoc

http://bit.ly/1IohGxL

 

10.

 

Tìm hình và phân số tương ứng

Tìm hình và phân số tương ứng

Phần mềm dạng trò chơi luyện trí nhớ. HS cần lật hết các quân bài trên hình. Bên dưới là hình ảnh các chữ số hoặc 1 cặp số (gọi là phân số) hoặc các hình ảnh mô tả các cặp số này. Mỗi hình ảnh sẽ tương ứng với cặp số theo nghĩa: số lượng các ô được tô màu so với tổng số các ô. HS cần nhớ vị trí của số hạng giống nhau hoặc bằng nhau theo nghĩa: cặp số sẽ bằng số lượng các ô được tô màu và tổng các ô. Học sinh phải nhớ và và lật liên tiếp 2 hình bằng nhau này. Lật hết các ô trên màn hình là kết thúc 1 bài học. Khi lật hết được các ô thì có thể nháy nút mũi tên để chuyển sang bài chơi tiếp theo. Phần mềm lưu lại thời gian chơi và số lần lật hình. Bạn nào lật được tất cả các ô với thời gian nhanh nhất và số lần lật hình ít nhất là người có trí nhớ tốt.

http://cunghoc.vn/baihoc/223-14230544561551423054456155-tim-hinh-va-phan-so-tuong-ung.html#baihoc

 

http://bit.ly/1B1D752

 

11.

Tìm điểm khác biệt

Tìm điểm khác biệt

 

Phần mềm sẽ hiện ngẫu nhiên trên màn hình 2 hình ảnh. Hình A bên trái, hình B bên phải màn hình. Hai hình này thoạt trông rất giống nhau. Tuy nhiên nhiệm vụ của bé là tìm ra các sự khác biệt giữa hai hình này. Bé phải quan sát thật kỹ mới tìm ra được sự khác nhau này. Phần mềm sẽ chỉ ra trước có bao nhiêu sự khác biệt. Bé làm bài bằng cách tìm ra sự khác biệt đó và nháy lên vị trí khác biệt trên bình B bên phải màn hình. Tìm được toàn bộ các vị trí khác biệt mới coi là làm xong yêu cầu. Khi đó nháy nút Mũi tên để chuyển bài học tiếp theo.

http://cunghoc.vn/baihoc/2332-14230544561551428394258759-tim-diem-khac-biet.html#baihoc

http://bit.ly/1B5BRh0

 

 

12.

Nối hình - Nối hình giống hệt nhau

Nối hình - Nối hình giống hệt nhau

Phần mềm trò chơi nối hình theo các hình giống hệt nhau. Phía trên và dưới là các hình ảnh. HS quan sát để nhận ra sự giống nhau và khác biệt giữa các hình này. Nhiệm vụ của HS là nối các hình giống nhau tương ứng giữa hàng trên và hàng dưới. Thao tác: nháy chuột lên 1 hình tròn đen nhỏ để tạo đoạn nối giữa hai hình và từ này. Làm xong nháy nút Kiểm tra để biết đúng hay sai. Làm xong nháy nút mũi tên để chuyển sang bài luyện tiếp theo.

http://cunghoc.vn/baihoc/2341-14230544561551428394258759-noi-hinh-noi-hinh-giong-het-nhau.html#baihoc

http://bit.ly/1MHBz1v

 

13.

Nối hình - Nâng cao khả năng chú ý quan sát

Nối hình - Nâng cao khả năng chú ý quan sát

Phần mềm trò chơi nối hình theo các hình có quan hệ logic với nhau, đòi hỏi sự quan sát và nhận biết của người chơi. Phía trên và dưới là các hình ảnh. HS quan sát kỹ để nhận ra sự liên quan và không liên quan logic giữa các hình này. Nhiệm vụ của HS là nối các hình có liên quan tương ứng giữa hàng trên và hàng dưới. Thao tác: nháy chuột lên 1 hình tròn đen nhỏ để tạo đoạn nối giữa hai hình và từ này. Làm xong nháy nút Kiểm tra để biết đúng hay sai. Làm xong nháy nút mũi tên để chuyển sang bài luyện tiếp theo.

http://cunghoc.vn/baihoc/2339-14230544561551428394258759-noi-hinh-nang-cao-kha-nang-chu-y-quan-sat.html#baihoc

http://bit.ly/1QnMK4R

 

14.

Nối hình – Nhận biết thời tiết

Nối hình – Nhận biết thời tiết

 

Phần mềm trò chơi nối hình và từ theo chủ đề thiên nhiên, thời tiết. Phía trên là hình ảnh tương ứng với các khái niệm thời tiết, phía dưới là các từ tiếng Việt tương ứng. Có thể nháy lên hình loa để nghe phát âm các từ này. Nhiệm vụ của HS là nối các hình có liên quan tương ứng giữa hàng trên và hàng dưới. Thao tác: nháy chuột lên 1 hình tròn đen nhỏ để tạo đoạn nối giữa hai hình và từ này. Làm xong nháy nút Kiểm tra để biết đúng hay sai. Làm xong nháy nút mũi tên để chuyển sang bài luyện tiếp theo.

http://cunghoc.vn/baihoc/2285-14230543665431423141319149-noi-hinh-%E2%80%93-nhan-biet-thoi-tiet.html#baihoc

http://bit.ly/1MHBBGF

 

15.

Nối hình – Nhận biết các mùa

Nối hình – Nhận biết các mùa

 

Phần mềm trò chơi nối hình và từ theo chủ đề các mùa của Việt Nam. Phía trên là hình ảnh tương ứng với các khái niệm các mùa thời tiết, phía dưới là các từ tiếng Việt tương ứng. Có thể nháy lên hình loa để nghe phát âm các từ này. Nhiệm vụ của HS là nối các hình có liên quan tương ứng giữa hàng trên và hàng dưới. Thao tác: nháy chuột lên 1 hình tròn đen nhỏ để tạo đoạn nối giữa hai hình và từ này. Làm xong nháy nút Kiểm tra để biết đúng hay sai. Làm xong nháy nút mũi tên để chuyển sang bài luyện tiếp theo.

http://cunghoc.vn/baihoc/2286-14230543665431423141319149-noi-hinh-%E2%80%93-nhan-biet-cac-mua.html#baihoc

http://bit.ly/1QnMNO3

 

16.

Trò chơi tìm đường đi

Trò chơi tìm đường đi

Phần mềm rèn luyện khả năng quan sát tìm đường đi theo một mê cung. Yêu cầu của trò chơi có thể bấm vào hình loa để nghe. Tất cả các bài luyện đều yêu cầu bé tìm ra được 1 vị trí xuất phát (hoặc đích) duy nhất cho đường đi trong mê cung. Bé trả lời bằng cách nháy lên một trong các vị trí đầu của đường đi cần tìm. Phần mềm rèn luyện trí nhớ, khả năng quan sát của học sinh. Làm xong nháy nút mũi tên để làm bài tiếp theo.

http://cunghoc.vn/baihoc/2366-1423054456155-tro-choi-tim-duong-di.html#baihoc

 

http://bit.ly/1QZgHDh

 

 URL của bài viết này::http://www.vnschool.net/modules.php?name=News&file=article&sid=7891

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn