Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.vnschool.net

Bài 8.3: nhóm các dạng toán có yếu tố hình học trong iMath. Phần 3
29/11/2014

Mô tả nhóm 8: các dạng toán có yếu tố hình học trong phần mềm iMath. Phần 3: các dạng toán dành cho lớp 3
URL của bài viết này::http://www.vnschool.net/modules.php?name=News&file=article&sid=7790

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn