Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.vnschool.net

Các phát triển mới của iQB 8.0
10/07/2014

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ tin học nhà trường


1. Phát hành phần mềm iQB Lion 8.0

Tới phiên bản 8.0, lần đầu tiên Công ty School@net đã tách riêng rẽ các phiên bản dành riêng cho nhà trường phổ thông và đại học.

Phần mềm iQB Leo giờ đây sẽ được điều chỉnh để dành riêng cho các nhà trường phổ thông, các Phòng GD và Sở GD các tỉnh, thành phố.

Một phiên bản mới dành riêng cho các nhà trường đại học, cao đẳng sẽ được thiết lâph với tên gọi: iQB Lion.

Như vậy đối với iQB 8.0, các phiên bản phần mềm chính sẽ bao gồm 4 phần mềm sau:

2. Phát triển iQB.net 8.0

Trong định hướng phát triển tiếp theo của iQB 8.0, phiên bản mạng iQB.net sẽ đóng vai trò rất quan trọng.

Trong mô hình phiên bản mạng iQB.net, toàn bộ hệ thống các CSDL Ngân hàng câu hỏi sẽ được đưa lên mạng Internet và lưu trữ bằng công nghệ đám mây.

Người sử dụng sẽ được quyền truy cập vào tất cả các hệ thống CSDL này và thực hiện các chức năng khai thác ngân hàng câu hỏi như bình thường.

iQB.net sẽ có các đặc tính và chức năng sau:

- Trong mô hình iQB.net, toàn bộ các CSDL Ngân hàng câu hỏi sẽ được chuyển lên và lưu trữ trên Internet. Đây chính là đặc điểm khác biệt nhất giữa mô hình iQB hiện tại (Local) và phiên bản iQB.net.

- Do vậy, khi chuyển lên Internet, các khái niệm truyền thống của Ngân hàng câu hỏi như khái niệm tệp *.iqb, sẽ không có ý nghĩa nữa đối với người sử dụng iQB.net.

- Đối với người sử dụng, các khái niệm như CSDL Ngân hàng câu hỏi thì vẫn còn nguyên giá trị, điểm khác duy nhất là người dùng không cần quan tâm đến vị trí lưu trữ và tên các tệp CSDL *.iqb nữa, tất cả đều trong suốt với người sử dụng.

Hệ thống iQB.net sẽ còn được phát triển nhiều trong tương lai.

3. Phát hành iQB Moon 8.0

iQB Moon 8.0 là phần mềm đầu tiên được phát hành theo hướng phát triển iQB.net.

Hình sau mô tả sơ đồ chức năng của phần mềm iQB Moon 8.0.

 

 

Phần mềm iQB Moon 8.0 được phát hành với mục đích duy nhất (trước mắt) là cho phép người dùng truy cập vào 1 kho CSDL các Ngân hàng câu hỏi đã có sẵn trên Internet của Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường. Hiện tại phần mềm iQB Moon 8.0 được tích hợp hệ thống người sử dụng từ trang Cùng học (cunghoc.thnt.vn).

4. Các phát triển mới của iQB Lion 8.0 so với iQB Leo 7.0

4.1. Bổ sung thêm 01 thông số: Kiểu/Dạng nội dung cho câu hỏi

Trong phiên bản mới iQB Lion dành riêng cho các trường Đại học, Cao đẳng, mô hình câu hỏi đã được bổ sung thêm 1 khái niệm mới, đó là Kiểu (dạng) nội dung câu hỏi (Text Type). Khái niệm mới này được gán cho từng câu hỏi. Chúng ta cùng tìm hiểu nhanh ý nghĩa của phân loại này đối với câu hỏi.

Trong mô hình Ngân hàng câu hỏi iQB, mô hình lưu trữ thông tin câu hỏi đóng vai trò quan trọng nhất. Cấu trúc lưu trữ thông tin câu hỏi trong phần mềm iQB là một cấu trúc mở, hình cây, theo nguyên tắc: mỗi câu hỏi phải nằm trong 1 chủ đề kiến thức lõi. Các kiến thức lõi này sẽ nằm trong 1 sơ đồ cây các chủ đề kiến thức tiêu đề với ROOT ở gốc. Xem sơ đồ dưới đây.

Do cấu trúc CHỦ ĐỀ KIẾN THỨC là sơ đồ cây, mở, với số mức không hạn chế nên cấu trúc này rất thuận tiện cho việc lưu trữ câu hỏi và thiết lập các đề kiểm tra với chất lượng cao.

Tuy nhiên trong một số trường hợp, cấu trúc cây của chủ đề kiến thức của một số môn học không quá phức tạp, nhưng số lượng câu hỏi lại lớn, và trong số các câu hỏi có nhiều câu trùng lặp về khuôn dạng chỉ khác về dữ liệu cụ thể. Với những môn học đó, việc phân loại như sơ đồ trên chưa thỏa mãn hết nhiều trường hợp cụ thể phát sinh khi tạo đề kiểm tra. Các yêu cầu như vậy phát sinh từ 1 số nhà trường đại học, cao đẳng.

Do vậy trong phiên bản mới iQB Lion 8.0, chúng tôi đã mở rộng thêm một tham số nữa, đặt tên là Kiểu nội dung (Text Type) dùng để phân loại các nhóm nội dung câu hỏi bên trong 1 chủ đề kiến thức lõi. Phân loại này được tiến hành rất đơn giản nhưng có ý nghĩa nhiều trên thực tế.

Trong cùng 1 chủ đề kiến thức lõi, nếu 2 câu hỏi có khuôn dạng tương tự nhau thì chúng ta đặt giá trị Kiểu nội dung (Text Type) giá trị giống nhau.

Cách nhập thông số Kiểu/Dạng nội dung (Text Type) trong các cửa sổ nhập nội dung câu hỏi như sau:

4.2. Chức năng tạo đa đề kiểm tra

Trong phần mềm iQB Lion, chức năng Tạo đa đề kiểm tra được xây dựng dựa trên khung của chức năng khởi tạo đề kiểm tra cũ, nhưng đã đưa vào thêm nhiều thông số mới. Sau đây là các đặc điểm, yêu cầu chính của chức năng mới tạo đa đề kiểm tra.

- Khung của việc tạo đa đề kiểm tra vẫn là dựa trên 1 Mẫu đề kiểm tra (hay 1 Ma trận đề) cho trước. Do vậy lệnh tạo đa đề kiểm tra cũng phải trải qua 6 bước tương tự như lệnh tạo đề kiểm tra trước đây.

- Tất cả các đề kiểm tra được khởi tạo đều tuân thủ các qui định chặt chẽ của mẫu đề kiểm tra gốc, không cho phép tạo đề kiểm tra theo lựa chọn bỏ qua các yêu cầu.

- Trong các yêu cầu bổ sung của lệnh tạo đa đề kiểm tra có 2 yêu cầu quan trọng sau:

1. Yêu cầu tất cả các đề kiểm tra được tạo phải không trùng câu hỏi. Nghĩa là bất kỳ 2 câu hỏi nào trong số các đề kiểm tra đều phải khác nhau.

2. Yêu cầu trong mỗi đề kiểm tra, với mỗi chủ đề kiến thức lõi không có 2 câu hỏi nào trùng kiểu, dạng nội dung.

Về yêu cầu cuối cùng này trong mô hình câu hỏi của iQB Lion đã được nâng cấp và bổ sung thêm 1 tham số quan trọng là Kiểu, Dạng nội dung (Text Type). Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về tham số này trong mục sau. Có thể hiểu tham số này là một phân loại sâu hơn về nội dung kiến thức câu hỏi bên trong chủ đề kiến thức lõi của câu hỏi. Trên thực tế khái niệm này có ý nghĩa như sau:

- Các câu hỏi có chung 1 dạng thông số đầu vào, đầu ra, chỉ khác nhau bộ dữ liệu vào, ra.

- Các câu hỏi có chung 1 khuôn dạng thể hiện gốc, chỉ khác nhau tên gọi các tham số.

4.3. Chức năng in đề kiểm tra ra mẫu giấy thi A3

Đây là chức năng cho phép in 1 đề kiểm tra ra khuôn mẫu của Giấy Thi khổ A3 theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Khuôn dạng được in ra có dạng như các hình sau:

4.4. Bổ sung tính năng tự động thay thế câu hỏi trong đề kiểm tra

Chức năng này đơn giản nhưng rất đặc biệt: nó cho phép người dùng có thể nhanh chóng thay thế 1 câu hỏi trong 1 đề kiểm tra cho trước với các câu hỏi (tương đương) khác trong Ngân hàng câu hỏi đang mở.

Trên màn hình nhập, sửa câu hỏi đề kiểm tra xuất hiện 1 nút lệnh nhỏ: Thay thế câu hỏi như trong hình sau:

Khi nháy vào nút này, phần mềm sẽ cho ta chọn 1 chủ đề kiến thức của CSDL Ngân hàng câu hỏi đang làm việc.

Chọn chủ đề kiến thức, nháy nút Lựa chọn, phần mềm sẽ lập tức thay thế câu hỏi hiện thời trong đề kiểm tra với 1 câu hỏi trong Ngân hàng câu hỏi.

 URL của bài viết này::http://www.vnschool.net/modules.php?name=News&file=article&sid=7644

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn