Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.vnschool.net

Bài 9. Nhập, sửa ma trận kiến thức của CSDL GDL
20/11/2013

Trong phần mềm GeoMath Lesson 1.5, người dùng có thể làm việc với 3 CSDL GDL như sau:Mỗi CSDL GDL đi kèm với một Ma trận kiến thức, người dùng có thể chỉnh sửa thông tin cụ thể của ma trận kiến thức này.

Chức năng này cho phép người dùng xem và chỉnh sửa ma trận kiến thức của CSDL các đối tượng hình học hiện thời.

Nháy nút để vào chức năng chỉnh sửa Ma trận kiến thứccủa phần mềm.

Giao diện của lệnh có khuôn dạng như hình dưới đây.


Thông tin chính của Ma trận kiến thức thể hiện ngay chính giữa cửa sổ dưới dạng hình cây. Phía trên các các lệnh lọc và lựa chọn thể hiện cây kiến thức.

- Bộ lọc: bao gồm 2 lựa chọn, lọc theo Nhóm chủ đề và lọc theo Lớp.

- Lựa chọn thể hiện cây kiến thức:

+ Thể hiện Nhóm chủ đề hay không.

Có 2 cách thể hiện Nhóm chủ đề trong mô hình cây kiến thức này:

+ Thể hiện Học kỳ hay không.

Các thao tác chính với chủ đề kiến thức của Ma trận kiến thức.

1. Sửa tên chủ đề

Việc sửa tên của các chủ đề kiến thức được tiến hành rất dễ dàng như sau:

- Nháy chuột chọn chủ đề kiến thức muốn thay đổi tên.


- Nháy nút Sửa tên.

Tên của chủ đề này sẽ xuất hiện tại dòng phía dưới màn hình như hình dưới đây.


- Sửa xong nháy nút Cập nhật.

2. Xóa một chủ đề

Muốn xóa một chủ đề kiến thức hãy dùng chuột chọn chủ đề muốn xóa và nháy nút Xóa.

Điều kiện để có thể xóa được một chủ đề kiến thức là chủ đề này không được có liên kết với bất kỳ đối tượng toán học nào. Ngược lại sẽ xuất hiện cửa sổ thông báo sau.


3. Tạo mới một chủ đề

Để tạo mới một chủ đề kiến thức mới thực hiện theo các bước sau:

- Chọn một chủ đề tiêu đề sẽ là chủ đề cha của chủ đề kiến thức sẽ khởi tạo.

- Nháy nút Thêm mới.

Phía dưới cửa sổ sẽ xuất hiện một dòng trắng cho phép nhập tên chủ đề mới.


- Nhập chủ đề mới tại dòng này, nhập xong nháy nút Cập nhật hoặc bấm phím ENTER.


Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trườngURL của bài viết này::http://www.vnschool.net/modules.php?name=News&file=article&sid=7385

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn