Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.vnschool.net

Download tài liệu '10 thao tác bổ sung với phần mềm iQB Leo 7.0'
09/08/2013

iQB Leo 7.0 là phần mềm chính, đầy đủ nhất dùng để Quản lý Ngân hàng câu hỏi, đề kiểm tra nằm trong giải pháp phần mềm iQB của Công ty Công nghệ tin học Nhà trường School@net. Phần mềm được thiết kế dành cho các Nhà trường, các Sở, Phòng Giáo dục, các Phòng Đào tạo, các Khoa, Bộ môn của các trường Đại học, Cao đẳng. Chức năng chính và quan trọng nhất của phần mềm này là khởi tạo và quản lý các CSDL Ngân hàng câu hỏi kiểm tra kiến thức, từ đó thiết lập các đề kiểm tra cho các công việc kiểm tra, đánh giá khác nhau trong nhà trường.


Tài liệu "10 thao tác bổ sung với phần mềm iQB Leo 7.0" sẽ giúp các thày, cô giáo làm việc với phần mềm iQB Leo 7.0 hiệu quả hơn:

Bài 1. Mô hình câu hỏi chính thức và tạm thời trong phần mềm iQB Leo

Thao tác 2. Nhập câu hỏi tạm thời trong phần mềm iQB Leo

1. Lệnh nhập trực tiếp câu hỏi tạm thời

2. Chuyển nhập câu hỏi từ Text Editor vào kho câu hỏi tạm thời

3. Lệnh chuyển nhập câu hỏi từ DOC File vào kho câu hỏi tạm thời

Thao tác 3. Chuyển câu hỏi tạm thời sang chính thức

Thao tác 4. Tìm kiếm và đánh giá câu hỏi

Thao tác 5. Quản trị nhóm câu hỏi theo chủ đề kiến thức

Thao tác 6. Xuất, tách CSDL Ngân hàng câu hỏi

Thao tác 7. Nhập, ghép nối CSDL Ngân hàng câu hỏi

Bài 8. Mô hình người dùng CSDL Ngân hàng câu hỏi trong phần mềm iQB Leo

Mô hình quản trị người dùng trong phần mềm iQB Leo

Thao tác 9. Quản trị người dùng CSDL Ngân hàng câu hỏi trong phần mềm iQB Leo

Chức năng Thay đổi mật khẩu của người đang sử dụng phần mềm

Thao tác 10. Sao lưu CSDL Ngân hàng câu hỏi trong phần mềm iQB LeoDownload tài liệu "10 thao tác bổ sung với phần mềm iQB Leo 7.0" tại đây
URL của bài viết này::http://www.vnschool.net/modules.php?name=News&file=article&sid=7249

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn