Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.vnschool.net

FORM thực hành phân tích từ Tiếng Việt
30/07/2012

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà truờng

Trong bài viết này tôi sẽ mô tả FORM Thực hành phân tích từ Tiếng Việt, Form này là một phát triển trực tiếp của FORM kiểm tra chính tả và luyện đánh vần đã có trước đây. FORM này bổ sung chức năng phân tích vần và như vậy tạo nên một FORM phân tích từ Tiếng Việt hoàn chỉnh của phần mềm. FORM này nằm trong các mô phỏng phần kiến thức phân tích vần, tiếng và từ trong chương trình Tiếng Việt các lớp 4, 5.


Chức năng FORM

FORM này được thiết kế dành cho HS ôn luyện và thực hành phân tích từ trong tiếng Việt. Có 2 dạng bài luyện:

- Phân tích tiếng trong tiếng Việt.

- Phân tích vần trong tiếng Việt.

Khuôn dạng FORM

Giao diện của FORM có dạng như hình dưới đây:


Chính giữa màn hình là đoạn văn bản chính của bài luyện. FORM này hỗ trợ 2 kiểu bài luyện tương ứng với 2 nút lệnh chính bên phải.

Tại mỗi thời điểm chỉ có 1 nút được kích hoạt, nút được kích hoạt sẽ có màu vàng sẫm hơn nút còn lại. Nháy chuột lên một nút để kích hoạt nút này.

Ý nghĩa của các nút lệnh chính này là:

Nút lệnh

Ý nghĩa


Thực hiện bài luyện cấu tạo tiếng.


Thực hiện bài luyện cấu tạo vần.

Sau đây là mô tả các chế độ luyện tập cụ thể.

1. Chế độ Luyện tập cấu tạo tiếng.

Nháy chuột lên nút lệnh tương ứng để kích hoạt chế độ làm việc này.

Muốn tiến hành thực hành kiểm tra cấu tạo một tiếng (từ đơn) trên văn bản, hãy nháy đúp chuột lên từ này. Chúng ta sẽ thấy xuất hiện hộp hội thoại sau:


Nhiệm vụ của HS là điền vào các ô trống của bảng trên. Các ô cần điền là Âm đầu; Vần; Thanh. Tại ô Thanh cần ghi các đáp án huyền, sắc, hỏi, ngã, nặng hoặc không ghi gì nếu từ là dấu thanh.

Có thể sử dụng nút để xem trợ giúp. Sau khi làm xong nháy nút để kiểm tra đúng hay sai. Nháy nút sẽ tự động chuyển sang từ đơn tiếp theo trong văn bản. Có thể nháy đúp chuột lên 1 từ đơn bất kỳ trong văn bản để thực hiện bài luyện với từ này.

Chú ý: nếu từ này không là 1 từ tiếng Việt chuẩn thì phần mềm sẽ thông báo lỗi tại khung ghi Lỗi chính tả.

1. Chế độ Luyện tập cấu tạo vần.

Nháy chuột lên nút lệnh tương ứng để kích hoạt chế độ làm việc này.

Muốn tiến hành thực hành kiểm tra cấu tạo một vần (trong 1 tiếng, từ đơn) trên văn bản, hãy nháy đúp chuột lên từ này. Chúng ta sẽ thấy xuất hiện hộp hội thoại sau:


Nhiệm vụ của HS là điền vào các ô trống của bảng trên. Các ô cần điền là Âm đệm; Âm chính; Âm cuối.

Có thể sử dụng nút để xem trợ giúp. Sau khi làm xong nháy nút để kiểm tra đúng hay sai. Nháy nút sẽ tự động chuyển sang từ đơn tiếp theo trong văn bản. Có thể nháy đúp chuột lên 1 từ đơn bất kỳ trong văn bản để thực hiện bài luyện với từ này.

Nhập dữ liệu trực tiếp vào FORM

Nháy nút để vào màn hình nhập dữ liệu trực tiếp cho FORM. Cửa sổ nhập trực tiếp dữ liệu có khuôn dạng như hình sau:


Qui trình nhập dữ liệu như sau:

- Chọn kiểu bài luyện mặc định. Chú ý người dùng cí quyền chọn kiểu bài luyện ngay trên màn hình của bài luyện.

- Chọn kiểu kiểm tra nhanh hay kiểm tra bình thường.

- Chọn kiểu sinh dữ liệu là tự động sinh hay người dùng tự nhập.

Nếu chọn tự động sinh thì chọn tiếp nguồn từ điển sinh dữ liệu.

Nếu chọn người dùng tự nhập thì sẽ tiến hành nhập trực tiếp dữ liệu theo các bước sau:

- Nhập tên tệp dữ liệu văn bản cần chuyển nhập nếu muốn ghi ra tệp ngoài.

- Nháy các nút +, - để bổ sung hoặc xóa bớt các bài luyện.

- Với mỗi bài luyện nhập Tiêu đề trên văn bản, Nội dung văn bảnTiêu đề dưới của văn bản.

Nhập xong nháy nút Chấp nhận.URL của bài viết này::http://www.vnschool.net/modules.php?name=News&file=article&sid=6553

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn