Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.vnschool.net

FORM phân tích từ Tiếng Việt
27/07/2012

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà truờng

Trong bài viết này tôi sẽ mô tả FORM Phân tích từ Tiếng Việt, Form này là một phát triển trực tiếp của FORM kiểm tra chính tả và luyện đánh vần đã có trước đây. FORM này bổ sung chức năng phân tích vần và như vậy tạo nên một FORM phân tích từ Tiếng Việt hoàn chỉnh của phần mềm. FORM này nằm trong các mô phỏng phần kiến thức phân tích vần, tiếng và từ trong chương trình Tiếng Việt các lớp 4, 5.Chức năng FORM

FORM có các chức năng sau:

- Kiểm tra lỗi chính tả của một đoạn văn bản bất kỳ.

- Tự động thực hiện việc phân tích các tiếng âm vần trong tiếng này.

- Hỗ trợ đánh vần từng tiếng trong đoạn văn bản hiện thời.

Khuôn dạng FORM

Giao diện của FORM có dạng như hình dưới đây:


Chính giữa màn hình là một đoạn văn bản cần tiến hành bài luyện. Có hai chế độ thể hiện văn bản này.

- Chế độ hiển thị toàn bộ văn bản trên màn hình.

- Chế độ hiển thị lần lượt từng đoạn văn bản trên màn hình. Trong chế độ này, nháy nút để làm xuất hiện đoạn văn bản tiếp theo.

Các chức năng chính và cách thực hiện.

1. Kiểm tra lỗi chính tả.

Nháy nút , phần mềm sẽ tiến hành kiểm tra lỗi chính tả toàn bộ văn bản đang hiện trên màn hình. Kết quả sẽ được thể hiện tại Khung Kết quả ở bên phải đồng thời các từ, tiếng bị lỗi sẽ được đánh dấu trên màn hình.

2. Hỗ trợ đánh vần các tiếng trong văn bản (mức 1).

Để thực hiện hỗ trợ này chỉ cần nháy đúp chuột lên một từ đơn bất kỳ trên màn hình. Lập tức từ đơn này sẽ được tự động phân tích và tách thành 2 phần: Âm đầu + âm vần. Các âm đầu hay âm vần này sẽ được gạch dưới. Di chuột nhẹ nhàng để chuyển đổi giữa 2 thành phần này. Nháy chuột để nghe phát âm thành phần tương ứng. Quá trình này được mô tả trong hình dưới đây.

Vị trí con trỏ từ hiện thời sẽ bị tách thành âm đầu và âm vần. Dùng chuột dịch chuyển
và nháy chuột để nghe các phát âm thành phần tương ứng.

3. Hỗ trợ đầy đủ phân tích tiếng trong văn bản (mức 2).

Nháy chuột phải lên một từ đơn bất kỳ sẽ xuất hiện một bảng chọn như sau (ví dụ nháy chuột phải lên từ Truyện):


- 4 chức năng trên bao gồm phát âm âm đầu, âm vần, âm vần đầy đủ có dấu và cách đánh vần. Các chức năng này đã có trong FORM kiểm tra chính tả và luyện đánh vần.

- Chức năng “cấu tạo tiếng” cũng đã có trong FORM kiểm tra chính tả và luyện đánh vần. Giao diện xuất hiện như hình dưới đây:


Người dùng có thể nghe cách đọc, phát âm bằng cách nháy chuột vào các ô tương ứng của bảng này.

- Chức năng “cấu tạo vần”. Xuất hiện màn hình mô tả phân tích của âm vần hiện thời thành âm đệm + âm chính + âm cuối.


Trong cửa sổ này không có chức năng hỗ trợ phát âm.

- Chức năng “cấu tạo đầy đủ tiếng” sẽ làm xuất hiện bảng sau chỉ ra phân tích đầy đủ của tiếng hiện thời.


Trong bảng này, tiếng Truyện sẽ được phân tích theo 2 bước:

- Bước 1: phân tích thành âm đầu + vần + thanh.

- Bước 2: phân tích vần thành âm đệm + âm chính + âm cuối.

Nhập dữ liệu trực tiếp vào FORM

Nháy nút để vào màn hình nhập dữ liệu trực tiếp cho FORM. Cửa sổ nhập trực tiếp dữ liệu có khuôn dạng như hình sau:


Qui trình nhập dữ liệu như sau:

- Chọn cách thể hiện thông tin: theo từng đoạn hoặc toàn bộ.

- Nhập tên tệp dữ liệu ngoài tại vị trí Tên tệp dữ liệu văn bản.

- Nhập Tiêu đề văn bản.

- Nhập Nội dung văn bản chính cần luyện tâp.

- Nhập Tiêu đề dưới văn bản.

Nhập xong nháy nút Chấp nhận.URL của bài viết này::http://www.vnschool.net/modules.php?name=News&file=article&sid=6548

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn