Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.vnschool.net

Bài 8.1 Mô tả nhóm 8: các dạng toán có yếu tố Hình học trong phần mềm iMath. Phần 1
29/11/2014

Mô tả nhóm các dạng toán trong phần mềm iMath. Nhóm 8: Các dạng toán có yếu tố hình học. Phần 1: Nhận biết các hình đơn giản. Dành cho lớp 1.
URL của bài viết này::http://www.vnschool.net/modules.php?name=LearningMath&file=article&sid=7788

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn