Toán 11.

Chương II: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

Bài 4. Hai mặt phẳng song song

I. ĐỊNH NGHĨA

Hình lăng trụ có đáy là hình bình hành gọi là hình hộp.

Vector bên trái hình dùng để điều khiển hướng và chiều cao của hình lăng trụ.

Chú ý:

- Dịch chuyển, xoay hình trong không gian bằng cách nháy giữ và rê chuột phải.

- Khi dịch chuyển các điểm trong không gian chú ý điều sau: rê chuột sẽ dịch chuyển điểm theo mặt phẳng ngang (xOy), nếu giữ phím Shift và rê chuột sẽ di chuyển điểm theo hướng thẳng đứng (Oz).